Velkommen

​Velkommen til Amgros I/S’ udbudssystem
Amgros udbudssystem automatiserer størsteparten af de rutineopgaver, der er forbundet med udbudsprocessen. Som leverandør er det nu ikke nødvendigt at fremstille tykke tilbudsmapper med udskrifter af alt materiale. I stedet sendes alle informationer til Amgros via en sikker forbindelse på internettet. Det sparer både leverandørerne og Amgros for en hel del tid.
 
Der er indbygget en delvis kvalitetssikring i systemet, der kan forhindre visse - men ikke alle - fejl i forbindelse med afgivelse af tilbud. Læs mere herom i brugervejledningen. Det er leverandørens ansvar at de afgivne tilbud er konditionsmæssige.
 
Udbudssystemet giver nem og hurtig adgang til alle informationer om udbuddene – udbudsmateriale, tidsfrister o.s.v. Alle spørgsmål fra leverandørerne, og Amgros' svar, offentliggøres på udbudssystemets hjemmeside i anonymiseret form.
 
Information om igangværende udbud kan ses ved at trykke på ”Udbudsbekendtgørelser” i menuen til venstre. For yderligere information og mulighed for afgivelse af tilbud skal du være oprettet som bruger. For at se betingelserne for at blive oprettet som bruger og afsendelse af anmodning– så tryk

 ‭(Skjult)‬ Amgros inviterer til virtuelt Gå hjem-møde tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 15 - 16 (Teams møde)

​På mødet giver vi informationer om ny sammensætning af udbuddene på de biologiske lægemidler.

Amgros har igennem længere tid arbejdet med en ny aftalemodel for udbuddet på biologiske lægemidler inden for gastro, derma og reuma, så vi tilpasser og tilgodeser det dynamiske lægemiddelmarked.

Vi inviterer derfor til et Gå hjem-møde, hvor vi kan fortælle om de principper, der ligger til grund for de udbud, som bliver publiceret primo oktober i år med indkøbsperiodestart den 1. april 2022. 

Planen er at opdele området i to udbud med forskellige udbudsprincipper: 

1) Et udbud for lægemidler med biosimilær konkurrence
2) Et udbud som indeholder prisdynamik for alle andre lægemidler uden biosimilær konkurrence

Tilmelding til mødet skal ske til udbud@amgros.dk med angivelse af navn, e-mailadresse og firma.

Efter tilmelding vil du modtage et link til Teams mødet.

Hilsen​
Seniorudbudsspecialist Ismail Khdeir og senior strategisk rådgiver Dorthe Bartels​

 Forsyningssikkerhed og restordrer

Oversigt over lægemidler som sygehusapotekerne o​g Amgros har særlig fokus på ift. forsyningssikkerhed
Nedenfor er et link til "Liste over kritiske lægemidler". Listen omfatter forsyningskritiske lægemidler, som Amgros, på vegne af sygehusapotekerne og klinikerne, har særlig fokus på i forhold til forsyningssikkerhed.
For lægemidlerne, der er på listen, ønsker Amgros tidligst mulig varsling og tæt dialog om eventuelle forsyningssvigt.

 
Listen opdateres årligt af Amgros i samarbejde med klinikerne og sygehusapotekerne. Den anvendes desuden af Lægemiddelstyrelsen til vurdering af kritiske forsyningsvanskeligheder.

 

 
Restordreoversigt for kontraktvarer med Amgros I/S
Hvis du logger ind på leverandørportalen, vil du på ”Mine firmasider” kunne få et øjebliksbillede af dine restordrer, som Amgros er i besiddelse af.​​​

Mere sundhed for pengene


Amgros er sat i verden for at skabe de bedste forudsætninger for mere sundhed. Det gør vi ved at sikre de offentlige danske sygehuse den rette medicin og det rigtige medicinske udstyr til den rette pris, på rette sted, til rette tid og i rette kvalitet. Altid med patienterne for øje - og altid via tæt dialog og samarbejde.

 

Vores kerneydelse er at tilrettelægge og gennemføre udbud og indkøb for vores ejere i de danske regioner. Det bliver årligt til tusindvis af leveringer til de offentlige sygehuse. Vi ønsker at styrke og fremme sund konkurrence. Som leverandør skal du føle dig fair behandlet og kunne se perspektiver i at levere produkter til det danske sundhedsvæsen på et globalt marked.

 Tilbagekaldelse og liste over aktuelle leveringssteder

T​il brug for firmaer med et præparat, der har et akut kvalitetsproblem.


Akut kontaktoplysninger til sygehusapoteker

Ønsker til opdatering af listen sendes til kundeservice@amgros.dk.
Amgros kan ikke påtage sig ansvar for, at listen er opdateret, eller at firmaerne kan få kontakt til sygehusapoteket.

Herunder er listen over de gældende adresser og leveringssteder for varer til sygehusapotekerne. Amgros opdaterer løbende listen, når der er ændringer.


Leveringssteder

​​

 Brugeroprettelse

For at kunne benytte udbudssystemet for lægemidler og for at få adgang til 'Mine firmasider' skal du oprette dig som bruger.


Opret bruger
Opret bruger hvis din virksomhed ikke er registreret i Danmark

 Stregkodemærkning

For krav om stregkoder for lægemidler i de rammeaftaler, der indgås på grundlag af Amgros' udbud se her.


Informationen findes også på 'Mine firmasider' under Stregkodemærkning.​

 Nyttige links

 
Datatilsynet: www.datatilsynet.dk
 
Konkurrencestyrelsen: www.kfst.dk
 
Lægemiddelstyrelsen: Lægemiddelstyrelsen
 
Lægemidler: www.medicin.dk
 
Medicinpriser (Taksten online): www.medicinpriser.dk
 
TED (EU): ted.europa.eu
 
Udbudsportalen: www.udbudsportalen.dk