Velkommen

Velkommen til Amgros' Leverandør- og Udbudsportal for lægemidler

Her på portalen kan du finde information om igangværende udbud, ESPD, nyheder, aftalepriser, generelle spørgsmål og svar til udbud, vejledninger og kontaktdata. 

Er du oprettet som bruger i vores Leverandør- og Udbudsportal, får du også mulighed for at afgive tilbud på aktive udbud. Klik på fanebladet 'Udbud og Bagatelkøb' for at afgive tilbud. 

På 'Mine firmasider' vil du kunne se alle jeres aftaledokumenter som rammeaftaler, forlængelser og bagatelkøb, indtaste stregkoder for jeres aftalevarer samt følge med i jeres restordrer og estimater på jeres aftalevarer.

Bemærk, at du skal være logget ind for at kunne afgive tilbud, få adgang til 'Mine firmasider' og se FAQ, herunder spørgsmål og svar vedrørerende ESPD og ESPD dokumentation.

 Udbud på plasma, immunglobulin og humant albumin

15-04-2024

Oplysninger om plasma tappet hos de danske blodcentre

Oplysninger om proteinudbytte, IgG-koncentration samt antal tapninger pr. donor pr. år for plasma tappet hos de danske blodcentre kan findes her:​


15-04-2024

Information til leverandører om Investeringsscreeningsloven og Forordning om udenlandske subsidier

Amgros vurderer, at afhentning af plasma og levering af immunglobulin og humant albumin er omfattet af Investeringsscreeningsloven og Forordning om udenlandske subsidier. Amgros opfordrer tilbudsgivere, der deltager i Amgros’ udbud af plasma, immunglobulin og humant albumin, om at sætte sig ind i både Investeringsscreeningsloven samt Forordning om udenlandske subsidier for at sikre, at dette ikke forsinker udbudsprocessen.
Yderligere information kan findes her:
01-03-2024

Sammendrag fra markedsundersøgelse d. 21. februar 2024

Den 21. februar 2024 blev der afholdt Markedsundersøgelse, hvor tilmeldte leverandører med erfaring med afhentning a plasma og fremstilling af lægemidlerne immunglobulin og Human albumin deltog.

De enkelte leverandørers præsentationer er fortrolige, men Amgros har sammenfattet konklusioner på de stillede spørgsmål samt øvrige punkter, der blev drøftet. Sammendraget kan findes i dokumentet nedenfor.01-03-2024

Sammendrag fra besøg i Blodbanken Odense den 20. februar 2024
Den 20. februar blev der afholdt besøg i Blodbanken Odense for leverandører med erfaring i afhentning af plasma. Følgende leverandører deltog: Takeda, Octapharma, Grifols og CSL Behring.

På besøget blev Blodbankens faciliteter på Stæremosegårdsvej og J.B. Winsløws vej 4 fremvist. Under besøget fik leverandørerne indsigt i blodbankens arbejdsgange og faciliteter for donorernes ankomst til centeret, tapninger, nedfrysning og laboratorietest. Yderligere blev blodbankens kvalitetssystem fremvist. 

For at forberede leverandørernes kendskab til blodbankernes IT-system Prosang, har Amgros og blodbankerne valgt at dele en de XML-filer genereret af Prosang indeholdende test-data med tappeoplysninger. Filerne findes nedenfor.

Vi er blevet opmærksomme på, at der kan være problemer med at åbne filerne. Dette kan skyldes, at I benytter Edge som browser. Hvis det er tilfældet, skal I logge på portalen for at kunne åbne filerne (OBS! Information om brugeroprettelse findes i højre kolonne her på siden). 
Alternativt kan I benytte Chrome som browser, hvor der er adgang til filerne uden for login.
25-01-2024

Invitation til besøg i Blodbanken

Invitation til besøg i Blodbanken den 20. februar kan findes her. Tilmeldingsfristen er den 7. februar 2024.
24-01-2024

Invitation til markedsundersøgelse 

Invitation til markedsundersøgelse den 21. februar kan findes her. Den vedlagte skabelon til præsentation bedes benyttet. Tilmeldingsfristen er den 7. februar 2024.​
15-01-2024

Orientering om markedsundersøgelse

Amgros planlægger at afholde markedsundersøgelse med deltagelse af leverandører, som har erfaring med plasmaafhentning og fremstilling af lægemidler indenfor ATC-kode B05AA01, J06BA01 og J06BA2. Markedsundersøgelsen vil blive afholdt onsdag den 21. februar 2024 i København i tidsrummet kl. 10.00 – 15.30. 

Leverandører opfordres til at deltage fysisk i mødet, men deltagelse vil også være muligt virtuelt via Teams. Der vil blive foretaget lodtrækning om rækkefølge/klokkeslæt for præsentation. 

Bemærk venligst, at der til præsentationen forventes besvaret en række spørgsmål fra Amgros' interne fagudvalg. Spørgsmålene skal være besvaret og sendt til Amgros senest den 19. februar 2024.

Endelig invitation til markedsundersøgelsen, information om tilmelding samt spørgsmål forventes at blive udsendt i uge 4. Invitation og spørgsmål uploades på Amgros' Leverandør og udbudsportal.


10-01-2024

Orientering om åbning af site for udbud af plasma, immunglobulin og humant albumin på Leverandør- og udbudsportalen.

Her på siden vil vi løbende informere om processerne og udbuddet for plasma, humant albumin og immunglobulin. Hvis du ønsker at få tilsendt en mail, når der er nyt i feltet ”Udbud på plasma, immunglobulin og human albumin” på denne side, vil vi bede dig sende din e-mailadresse til mailboksen udbud@amgros.dk med emnet: ”Tilmelding til nyt i forbindelse med plasmaudbud”. Vi vil herefter sende dig en mail, når vi uploader nyt.

Bemærk, at det kræver login til Amgros’ Leverandør- og Udbudsportal for at kunne afgive tilbud, mens der er adgang til disse informationer uden for login. 
 Udbud af lægemidler, natmaskiner og utensilier til peritonealdialyse

20-03-2024


Dialyseudbuddet er netop publiceret, og udbudsbekendtgørelse kan læses i TED eller her på portalen under Udbud og Bagatelkøb/Igangværende udbud sammen med alt publiceret udbudsmateriale.


18-12-2023


Kære potentielle leverandører til kommende udbud på hjemmeperitonealdialyse-området

I forbindelse med Amgros’ arbejde med at klargøre det kommende genudbud på hjemmeperitonealdialyse (PD) gennemfører vi nu en markedshøring over udvalgte krav og kriterier som vi overvejer at lade indgå i udbuddet.

Fristen for at kommentere er onsdag den 17. januar 2024 kl. 12. Kommentarer skal sendes til udbud@amgros.dk.

Markedshøringen omfatter følgende punkter:

 1. Udkast til databehandleraftale – vær opmærksom på, at forhold omkring persondata/databehandleraftale forventes at blive håndteret væsentligt anderledes end ved sidste udbud
 2. ​Udkast til mindstekrav

​​Amgros gennemfører markedshøringen på disse to punkter for at sikre, at vores kommende udbud ikke afskærer relevante leverandører fra at kunne deltage i udbuddet.​

     3. Overordnet information om mulige konkurrenceparametre
Denne information er alene vejledende og af informativ art.

1 – Udkast til databehandleraftale
Amgros forventer at stille krav om, at udfyldt og underskrevet databehandleraftale skal afgives som en del af tilbuddet. Der vil derfor ikke blive mulighed for at tilpasse udkastet til databehandleraftalen efter gennemførslen af udbuddet.
Af den årsag sender Amgros udkast til databehandleraftale og databehandlerinstruks i høring. Vi vil derfor meget gerne høre, hvis der er elementer i udkastet som vil afholde en potentiel leverandør fra at kunne afgive tilbud. 
Som det fremgår af udkastet, er der alene få felter, der skal udfyldes af tilbudsgiveren, inden aftalen underskrives og vedhæftes tilbuddet. 
Vi har forsøgt at beskrive i udkastet, hvordan man som kommende tilbudsgiver skal udfylde felterne i databehandleraftalen og instruksen, for at man får den udfyldt konditionsmæssigt. Vi ser derfor gerne at I som deltagere i markedshøringen udfylder databehandleraftalen og sender den tilbage, så vi kan se, om vi har været tilstrækkeligt tydelige i vores anvisninger. Hvis I oplever, at noget er uklart beskrevet, må I også meget gerne give os en tilbagemelding på dette.


2 – Mindstekrav
Amgros forventer at stille følgende mindstekrav, og hører derfor gerne, om et eller flere af kravene vil afskære en potentiel tilbudsgiver fra at kunne deltage i udbuddet:

Mindstekrav i relation til lægemidlerne:
 • pH-værdi ved indgivelse til patienten skal være mellem 6,9 og 7,5. 
 • Buffer skal være bicarbonat og/eller lactat.
 • På leveringstidspunktet må GDP koncentrationen ikke overstige 160 µmol/l og koncentrationen af 3-DG må ikke overstige 110 µmol/l.
 • Væskerne skal leveres i poser med max to kamre.

Mindstekrav i relation til utensilierne:
 • Holdbarhed ved levering skal være min. 12 måneder.
 • Utensilierne skal have de krævede tilladelser til dialysebehandling (herunder CE-mærkning, hvis det er påkrævet)
 • Utensilierne skal være pakket sterilt, dog undtaget afløbsposer og afløbsslanger.

Mindstekrav i relation til natmaskine:
 • Maskinen skal være egnet og godkendt til PD-dialysebehandling både på hospitalet og i hjemmet (fx CE-mærkning hvis det er påkrævet)
 • Maskinen skal kunne anvende PD-væsker med bicarbonat- og lactatbuffer
 • Maskinen skal sikre at indstillet dosis leveres til patienten
 • Maskinen skal kunne anvendes til pædiatrisk behandling
 • Maskinen skal kunne primes (gøres klar) mindst 18 timer før dialysestart
 • Specialvæsker fra andre leverandører skal kunne anvendes
 • Dialysat skal både kunne opsamles i pose og løbe direkte til kloak
 • Maskinen skal kunne transporteres i én transportkasse, som skal medfølge
 • Totalvægt af maskine og transportkasse må max være 35 kg 
 • Maskinen skal i transportkasse kunne tåle transport ad såvel landevej som sø- og luftvej
 • Maskinen skal kunne sluttes til lysnettet både med og uden jord. Om nødvendigt skal tilbehør (transformer / omfordeler) leveres vederlagsfrit med. 
 • Strømforbrug max. 1,2 kWh for 8 timers behandling.
 • Maskinen skal kunne give alarm for tilstedeværelse af luft
 • Maskine skal kunne give alarm ved risiko for overloading af patienter. Alarm for overloading skal kunne indstilles individuelt.
 • Støjniveau max. 35 dB 
 • Display med mulighed for at vælge dansk tekst i displayet.
 • Lys i display.
 • Der skal være en dansk brugsvejledning til maskinen.
 • Maskinen skal kunne anvende telemedicin dvs. mulighed for at man fra afdelingen kan tilgå data om patientbehandlingen samt sende ændringer til behandlingen til patientens maskine.

3 – Konkurrenceparametre
Amgros har ikke fastlagt endeligt hvilke konkurrenceparametre der skal indgå i udbuddet, men på baggrund af den tidligere foretagne markedsundersøgelse, bør potentielle tilbudsgivere forvente, at Amgros vil lægge vægt på bæredygtighed med fokus på emballage, plastsammensætning og strømforbrug til fremstilling af WFI-vand (water for injection). 15-11-2023

Præcisering
Det præciseres, at der under spørgsmål 4. menes WFI vand, som er anvendt i fremstillingen af peritonealdialysevæsker i tokammerposer.09-11-2023


Opfølgning på markedsundersøgelse – frist for besvarelse 23. november 2023 kl. 12

 

Kære leverandører

 

I forlængelse af markedsundersøgelsen, som vi offentliggjorde 3. oktober 2023, har Amgros nogle opfølgende spørgsmål, som vi håber, at I har lyst til at besvare.

 

1. Oplysninger om APD-maskine modeller i EU

Amgros ønsker at modtage svar/oplysninger på følgende:

 a) Har I flere forskellige modeller lanceret i EU? Og hvis I har, vil vi meget gerne bede om en kort modeloversigt over de forskellige modeller. Amgros overvejer at stille krav i udbuddet om, at man som tilbudsgiver kun kan byde ind med sin nyeste model af maskine. Hvis I forventer ikke at kunne honorere dette krav, eller finder det uhensigtsmæssigt, vil vi meget gerne høre om dette samt begrundelsen.

b) For den nyeste model, vil vi gerne have oplyst dB-niveau for maskinen i drift. Hvis niveauet ændrer sig i løbet af en behandling, bedes I oplyse det højeste dB-niveau.

c) For den nyeste model, vil vi gerne have oplyst strømforbrug opgjort over et døgn forstået som følgende: Maskinen klargøres. Maskinen venter i 12 timer. Herefter starter behandling med 10 liter væske. Behandling tager ca. 8 timer. Maskinen afventer uden at blive betjent i 4 timer. Dermed er der gået et døgn.

d) Forventer I at lancere en eller flere nye modeller inden for de næste 2-3 år?

 

2. Oplysninger om PVC/ftalater i utensilier og væskeposer

Amgros ønsker en produktoversigt for alle følgende produkter (både til APD og CAPD) på markedet (enten det danske marked eller det europæiske. Oplys, hvilket marked oplysningerne vedrører): 

 • Patientslange
 • Slangesæt
 • Jodhætter
 • Jodskaller (hvis relevant)
 • Poseklemmer (hvis relevant)
 • Væskeposer (dvs. alle dialysevæsker)
 • Konnektor til specialvæsker (hvis relevant)
 • Afløbsslanger
 • Afløbsposer

Oversigten skal indeholde oplysning for hver vare, om varen indeholder PVC og/eller ftalater.

 

3. Transport

a) Amgros ønsker oplyst, om det er muligt, at leverandøren ifm. hjemmelevering kan tage brugt emballage (pap og plast) med retur med henblik på genanvendelse.

b) Amgros ønsker oplyst, om hjemmelevering vil kunne ske helt eller delvist med ikke-fossiltdrevne køretøjer. Hvis leverandøren har en plan for omstilling til grøn transport, vil vi også meget gerne høre om dette.

 

4. Fremstilling af WFI-vand

Da fremstilling af WFI-vand er meget ressourcekrævende, ønsker Amgros oplyst, om leverandøren har fokus på energieffektiviteten i WFI-produktionen.

Hvis leverandøren har oplysning om det nuværende strømforbrug til fremstillingen (fx opgjort som strømforbrug pr. liter), vil Amgros også meget gerne høre om dette.

 

Vi håber meget, at I vil give input til os på ovenstående. Vi skal bede om jeres input senest 23. november 2023 kl. 12 på udbud@amgros.dk.
09-10-2023:

 

Forhåndsmeddelelse om udbud af lægemidler, natmaskiner og utensilier til peritonealdialyse

Tillæg til forhåndsmeddelelse om udbud af lægemidler, natmaskiner og utensilier til peritonealdialyse​

 

Amgros forbereder et kommende udbud om indkøb af lægemidler inden for ATC-koden B05DB Peritonealdialysevæsker. Rammeaftalen forventes også at inkludere udlån af natmaskiner og køb af utensilier til brug ved hjemmeperitonealdialyse (PD-dialyse) samt en option på transport af de indkøbte lægemidler og udstyr hjem til patienter. På det foreliggende grundlag forventes rammeaftalen at træde i kraft primo 2025.

Som led i at forberede det kommende udbud bedst muligt og sikre, at udbudsmaterialet er konformt med markedets forventninger og muligheder, vil Amgros gennemføre en indledende dialog med markedet. Der er tale om en skriftlig dialog, hvor relevante markedsaktører opfordres til at sende Amgros produktinformation m.v. Det kan være brochuremateriale, illustrationsvideo eller lignende. Amgros henstiller, at omfang af materiale begrænses, og leverandøren må påregne, at Amgros vil bruge ca. 30 min. på at gennemse video og eventuelt supplerende materiale pr. leverandør. 

Materiale skal sendes til udbud@amgros.dk og senest den 1. november 2023 kl. 12

Markedsaktøren kan med fordel medsende en beskrivelse af, i hvilken rækkefølge medsendt materiale bør gennemgås, i tilfælde af at alt materiale alligevel ikke kan nå at blive gennemgået inden for de angivne 30 minutter.  

Der vil endvidere løbende her på siden blive offentliggjort meddelelser om udbuddet og processen. Relevante leverandører opfordres til at holde sig løbende orienteret her. 

Man kan tilmelde sig at modtage direkte adviseringer om efterfølgende skridt i såvel markedsdialog som en eventuel efterfølgende markedshøring ved at sende en e-mail til udbud@amgros.dk og bede om at komme på en adviseringsliste til PD-dialyse.

Det bemærkes, at denne meddelelse er en orientering om det kommende udbud og markedsdialogen og indeholder alene overordnede foreløbige tilkendegivelser om udbuddet. De endelige vilkår for udbuddet vil fremgå af udbudsmaterialet, der forventes offentliggjort i Q2 2024.
 ‭(Skjult)‬ Kommende udbud på inhalationsanæstesigas (N01AB06, N01AB07, N01AB08) og fordampere

Invitation til dialogmøde i forbindelse med forberedelsen af et kommende udbud på inhalationsanæstesigas (N01AB06, N01AB07, N01AB08) og fordampere

Hermed har jeg fornøjelsen af at invitere alle interesserede leverandører til møde

tirsdag den 7. december 2021 i tidsrummet kl. 9.15 – 14.00 og
fredag den 10. december 2021 i tidsrummet kl. 9.00 – 14.00

Møderne vil foregå på Teams og er af ca. 45 minutters varighed

Hvert møde gennemføres alene mellem repræsentanter fra leverandøren og udbudsprojektgruppen i Amgros, og der vil ikke være andre leverandører til stede. 

Formålet med mødet er at udveksle ideer og tanker angående det kommende udbud. Vi er især interesserede i at modtage input i forhold til følgende spørgsmål:
Hvordan et udbud kan tilrettelægges, så det bliver attraktivt for leverandørerne?
Hvilken betydning har det, at rammeaftalen forventes at inkludere udlån af fordampere til de enhver tid værende anæstesiapparater på sygehusene? 
Har leverandøren ønsker til rammeaftalens længde? 

Leverandørerne har på mødet også mulighed for at præsentere sin organisation samt sine produkter og relaterede ydelser og fortælle om sine erfaringer og synspunkter i forhold til tidligere gennemførte udbud på området.

Alle relevante markedsaktører opfordres til at deltage i møderne.  

Tilmelding 
Tilmelding til møderne skal ske senest torsdag den 2. december 2021 pr. e-mail på følgende adresse: pes@amgros.dk. 

Af tilmeldingen skal fremgå: 

Navn, titel og funktion for de deltagende 
Leverandørens navn 
Ønske om mødetidspunkt 

For at kunne imødekomme alle leverandører opfordrer jeg til, at I anfører så mange mødetidspunkter som muligt. I tilfælde, hvor flere leverandører ønsker samme mødetidspunkt, vil rækkefølgen blive afgjort ved lodtrækning.

Information om dato og klokkeslæt samt mødelokale for dialogmødet med den enkelte leverandør vil blive fremsendt den 3. december 2021.

Vi ser frem til nogle udbytterige møder.

Med venlig hilsen
Pella Söderhielm
Specialist - Specialudbud​
Amgros ‭(Skjult)‬ Amgros inviterer til virtuelt Gå hjem-møde tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 15 - 16 (Teams møde)

​På mødet giver vi informationer om ny sammensætning af udbuddene på de biologiske lægemidler.

Amgros har igennem længere tid arbejdet med en ny aftalemodel for udbuddet på biologiske lægemidler inden for gastro, derma og reuma, så vi tilpasser og tilgodeser det dynamiske lægemiddelmarked.

Vi inviterer derfor til et Gå hjem-møde, hvor vi kan fortælle om de principper, der ligger til grund for de udbud, som bliver publiceret primo oktober i år med indkøbsperiodestart den 1. april 2022. 

Planen er at opdele området i to udbud med forskellige udbudsprincipper: 

1) Et udbud for lægemidler med biosimilær konkurrence
2) Et udbud som indeholder prisdynamik for alle andre lægemidler uden biosimilær konkurrence

Tilmelding til mødet skal ske til udbud@amgros.dk med angivelse af navn, e-mailadresse og firma.

Efter tilmelding vil du modtage et link til Teams mødet.

Hilsen​
Seniorudbudsspecialist Ismail Khdeir og senior strategisk rådgiver Dorthe Bartels​

 Forsyningssikkerhed og restordrer

Oversigt over lægemidler som sygehusapotekerne o​g Amgros har særlig fokus på ift. forsyningssikkerhed
Nedenfor er et link til "Liste over kritiske lægemidler". Listen omfatter forsyningskritiske lægemidler, som Amgros, på vegne af sygehusapotekerne og klinikerne, har særlig fokus på i forhold til forsyningssikkerhed.
For lægemidlerne, der er på listen, ønsker Amgros tidligst mulig varsling og tæt dialog om eventuelle forsyningssvigt.

 
Listen opdateres årligt af Amgros i samarbejde med klinikerne og sygehusapotekerne. Den anvendes desuden af Lægemiddelstyrelsen til vurdering af kritiske forsyningsvanskeligheder.

 

 
Restordreoversigt for kontraktvarer med Amgros I/S
Hvis du logger ind på leverandørportalen, vil du på ”Mine firmasider” kunne få et øjebliksbillede af dine restordrer, som Amgros er i besiddelse af.​​​

Mere sundhed for pengene


Amgros er sat i verden for at skabe de bedste forudsætninger for mere sundhed. Det gør vi ved at sikre de offentlige danske sygehuse den rette medicin og det rigtige medicinske udstyr til den rette pris, på rette sted, til rette tid og i rette kvalitet. Altid med patienterne for øje - og altid via tæt dialog og samarbejde.

 

Vores kerneydelse er at tilrettelægge og gennemføre udbud og indkøb for vores ejere i de danske regioner. Det bliver årligt til tusindvis af leveringer til de offentlige sygehuse. Vi ønsker at styrke og fremme sund konkurrence. Som leverandør skal du føle dig fair behandlet og kunne se perspektiver i at levere produkter til det danske sundhedsvæsen på et globalt marked.

 Tilbagekaldelse og liste over aktuelle leveringssteder

T​il brug for firmaer med et præparat, der har et akut kvalitetsproblem.


Akut kontaktoplysninger til sygehusapoteker​​

Ønsker til opdatering af listen sendes til kundeservice@amgros.dk.
Amgros kan ikke påtage sig ansvar for, at listen er opdateret, eller at firmaerne kan få kontakt til sygehusapoteket.

Herunder er listen over de gældende adresser og leveringssteder for varer til sygehusapotekerne. Amgros opdaterer løbende listen, når der er ændringer.


Leveringssteder

​​

 Brugeroprettelse

For at kunne benytte udbudssystemet for lægemidler og for at få adgang til 'Mine firmasider' skal du oprette dig som bruger.


Opret bruger
Opret bruger hvis din virksomhed ikke er registreret i Danmark

 Stregkodemærkning

For krav om stregkoder for lægemidler i de rammeaftaler, der indgås på grundlag af Amgros' udbud se her.


Informationen findes også på 'Mine firmasider' under Stregkodemærkning.​

 Nyttige links

 
Datatilsynet: www.datatilsynet.dk
 
Konkurrencestyrelsen: www.kfst.dk
 
Lægemiddelstyrelsen: Lægemiddelstyrelsen
 
Lægemidler: www.medicin.dk
 
Medicinpriser (Taksten online): www.medicinpriser.dk
 
TED (EU): ted.europa.eu