Opmærksomhedspunkter i forbindelse med tilbudsgivning

Tidsangivelse​
Dato og tid, der vises på dette websted, anses for at være den officielle tidsangivelse. Denne dato og tid vil blive anvendt af Amgros I/S til at afgøre, om et tilbud er afleveret rettidigt. Aflevering af tilbud vil blive afvist, hvis fristen er overskredet.
 
Transmissionstid
Det er jeres an​svar som tilbudsgiver at sikre tilstrækkelig tid i forhold til tilbudsfristen for en vellykket og rettidig aflevering af tilbuddet. Dette inkluderer nødvendig transmissionstid og eventuel tid til problemafklaring og løsning.
 
Dokumentation for aflevering vedhæftede dokumenter
Ved aflevering af tilbud vil en dialogboks blive vist på skærmen. Dialogboksen minder om, at alle krævede erklæringer med mere skal vedhæftes tilbuddet. Læs om dette i vejledningen. Der skal trykkes på 'Acceptér og afsend' knappen før tilbuddet kan afleveres, samtidig transmitteres denne accept til Amgros. Herefter vil en 'Kvittering for aflevering af tilbud' blive udstedt og vises på skærmen. Du skal som tilbudsgiver udskrive og arkivere denne kvittering som dokumentation for rettidig aflevering.

 Udbudsmateriale på engelsk

​This is a non-binding (i.e. in case of discrepancy, the Danish version applies) and unofficial translation into English of the tender specifications and draft framework agreement published by Amgros I/S in one of its 2022 tender procedures for pharmaceuticals. 
 
Please note that the content of the tender specifications and the framework agreement may vary in each tender procedure, including but not limited to:
  • the number of suppliers with whom Amgros will enter into the framework agreement,
  • the deadline for publication at "medicinpriser.dk", and
  • the period of the framework agreement and renewal periods thereof

 

Note that the award criterion used most often in Amgros’ tender procedures is 'lowest price only', and that the contract award criterion 'best price-quality ratio' is only used in a limited number of Amgros’ tender procedures.
 
Amgros - Framework Agreement Example                 Amgros - Tender Specifications Example​                                                                 
 
Amgros - Rammeaftale eksempel ​                            Amgros - Udbudsbetingelser eksempel
 

 Kontakt Udbud Lægemidler

​Udbud, Lægemidler: udbud@amgros.dk

 Rammeaftaler

Formålet med de udbudte rammeaftaler er at kunne forsyne sygehusapotekerne med lægemidler. Sygehusene indkøber ca. 99% af deres forbrug af lægemidler via Amgros.
 
Som leverandør kan du se alle jeres indgåede rammeaftaler under fanebladet Aftaler under 'Mine firmasider'.

 Amgros' §39