Opmærksomhedspunkter i forbindelse med tilbudsgivning

Tidsangivelse​
Dato og tid, der vises på dette websted, anses for at være den officielle tidsangivelse. Denne dato og tid vil blive anvendt af Amgros I/S til at afgøre, om et tilbud er afleveret rettidigt. Aflevering af tilbud vil blive afvist, hvis fristen er overskredet.
 
Transmissionstid
Det er jeres an​svar som tilbudsgiver at sikre tilstrækkelig tid i forhold til tilbudsfristen for en vellykket og rettidig aflevering af tilbuddet. Dette inkluderer nødvendig transmissionstid og eventuel tid til problemafklaring og løsning.
 
Dokumentation for aflevering vedhæftede dokumenter
Ved aflevering af tilbud vil en dialogboks blive vist på skærmen. Dialogboksen minder om, at alle krævede erklæringer med mere skal vedhæftes tilbuddet. Læs om dette i vejledningen. Der skal trykkes på 'Acceptér og afsend' knappen før tilbuddet kan afleveres, samtidig transmitteres denne accept til Amgros. Herefter vil en 'Kvittering for aflevering af tilbud' blive udstedt og vises på skærmen. Du skal som tilbudsgiver udskrive og arkivere denne kvittering som dokumentation for rettidig aflevering.

 ‭(Skjult)‬ Udbudsmateriale på engelsk

On request examples of tender specifications and/or a framework agreement can be obtained by contacting udbud@amgros.dk.​ Kontakt Udbud Lægemidler

​Udbud, Lægemidler: udbud@amgros.dk

 Rammeaftaler

Formålet med de udbudte rammeaftaler er at kunne forsyne sygehusapotekerne med lægemidler. Sygehusene indkøber ca. 99% af deres forbrug af lægemidler via Amgros.
 
Som leverandør kan du se alle jeres indgåede rammeaftaler under fanebladet Aftaler under 'Mine firmasider'.

 Amgros' §39

​​Amgros' tilladelse til engrosforhandling af lægemidler inden for EU/EØS. 
 
Amgros' §39 - Tilladelse til euforiserende stoffer


WDA - Amgro​s §39​​​​​​

EudraGMDP certifikat​​


Amgros - Erklæring om sygehusapotekernes aktivitet​​