Om udbudssystemet

Om udbudssystemet

I Amgros' udbudssystem finder du udbudsmateriale med mere vedrørende udbud, som vi har publiceret i udbudssystemet. Tilbud på disse udbud skal afgives via udbudssystemet.

 
Udbudssystemet er opdelt i en del, hvortil alle har adgang, og en del, hvortil du skal være oprettet som bruger for at have adgang.
 
Udbudssystemet er nærmere beskrevet i henholdsvis Brugervejledning til Leverandør- og Udbudsportalen og brugervejledningen Tilbudsgivning - via Amgros' Leverandør og udbudsportal​. (Brugervejledningerne kan også ses under menuen Hjælp og Support og Vejledninger).
 
Tvister i tilknytning til brug af udbudssystemet afgøres efter dansk ret og er undergivet danske domstoles jurisdiktion. Ved brug af udbudssystemet accepterer brugeren, at tvister afgøres ved Amgros' værneting.
 
Tvister, herunder om erstatningskrav som følge af eller i forbindelse med brug af udbudssystemet, afgøres således efter dansk rets almindelige regler, idet Amgros dog ikke er erstatningsansvarlig for indirekte tab såsom driftstab, følgeskader eller tab af data.
 
Brug af materiale med mere fra udbudssystemet
Brugere af sitet og udbudssystemet må alene anvende det offentliggjorte materiale og oplysninger i naturlig tilknytning til overvejelse om afgivelse af tilbud til Amgros. Anden brug kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Amgros. Henvendelse herom kan rettes til Amgros I/S, Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 København Ø, att.: Udbudsteam eller pr. e-mail: udbud@amgros.dk.
 
Det bemærkes, at dele af materialet offentliggjort på udbudssystemet er beskyttet i henhold til dansk lovgivning, herunder ophavsretsloven. Brug af materiale med videre må alene ske med respekt for de begrænsninger, der følger af disse regler og af bemærkningerne ovenfor.
 
Amgros' behandling af personoplysninger
Amgros behandler personoplysninger i forbindelse med, at du opretter dig som bruger i vores udbudssystem. Denne behandling er reguleret ved Databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.
 
Amgros I/S er dataansvarlig og registrerer de oplysninger, du afgiver i forbindelse med brugeroprettelse. Dette gælder for de personoplysninger, som er obligatoriske, for at du kan blive oprettet som bruger og eventuelle yderligere oplysninger, som du frivilligt afgiver, eksempelvis din titel.
 
Amgros foretager den behandling af disse personoplysninger, der er nødvendig og hensigtsmæssig for brug af udbudssystemet, blandt andet i forbindelse med den efterfølgende behandling af afgivne tilbud med mere. Vi henviser til den nærmere beskrivelse af systemet i Brugervejledningen for tilbudsgivere.
 
Amgros behandler herudover oplysninger om personers strafbare forhold, i det omfang oplysningerne indgår i leverandørens ESPD dokumentation. Behandlingen sker i overensstemmelse med Amgros' tilladelse fra Datatilsynet til behandling af ESPD dokumentation. Se Amgros' tilladelse her.
 
Amgros videregiver ikke personoplysninger på en måde eller til et formål, der er i strid med Datatilsynets tilladelse.
 
Hvis du har brug for at vide mere om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med, at Amgros registrerer ovennævnte oplysninger om dig, kan du med fordel læse mere på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk.
 
Revision
Amgros I/S' udbudssystem er revideret af KPMG for kontrol af:
  • den generelle system-, data- og driftsikkerhed hos Amgros
  • overholdelse af gældende regler for EU-udbud med hensyn til:
    • anonymitet ved spørgsmål til udbyder
    • kontroller i forbindelse med tidsfrister
    • dataadskillelse mellem tilbudsgivere
  • de benyttede applikationskontroller.

 Leverandørens ansvar

​Vi offentliggør udbudsmateriale og øvrig information om Amgros' udbud i udbudssystemet. Materialet er kun offentliggjort på udbudssystemet, og vi sender ikke løbende meddelelse til leverandørerne, hvis vi offentliggør yderligere information om de forskellige udbud. Det er således jeres ansvar som leverandører at holde jer løbende orienteret. Se vejledningen til udbudssystemet.
 
I forbindelse med brug af udbudssystemet har I som leverandører ansvar for at sikre, at de fornødne ​​tekniske krav og forudsætninger for brug af udbudssystemet er opfyldt. Se mere under fanebladet 'Hjælp og support' og menupunktet 'Vejledninger'.

 

Du skal afgive tilbud inden udløbet af tilbudsfristen for den pågældende udbudsgruppe. Når du er logget ind på systemet, ser du den officielle tid på Amgros' server. Det er den tid, der er gældende for afgivelse af tilbud inden for en tilbudsfrist.

 

Det er dit ansvar som leverandør at tage højde for og sikre dig tilstrækkelig tid til at afgive rettidige tilbud, herunder transmissionstid med mere.

Bemærk, at systemet kan kontrollere visse typer fejl, som sikrer, at du ikke kan afsende dit tilbud, f​​ør disse fejl er rettet. Se brugervejledningen til systemet.

 

Vi har ikke adgang til afsendte tilbud før tilbudsfristens udløb.

 

Udbudssystemets kontrolfunktioner kan forhindre visse men ikke alle fejl, når du afgiver tilbud. Se vejledningen om afgivelse af tilbud.

Det er dit ansvar som leverandør:

- at tilbud afgives i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav

- at tilbuddene er konditionsmæssige

- at fornødne dokumenter er vedhæftet tilbuddet, når det afsendes.

Se vejledningen om afgivelse af tilbud.

Det er ikke muligt at ændre eller supplere tilbuddene efter tilbudsfristens udløb.