Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Serverens tid:
Velkommen til Amgros I/S’ udbudssystem for lægemidler
 
Amgros udbudssystem automatiserer størsteparten af de rutineopgaver, der er forbundet med udbudsprocessen. Som leverandør er det nu ikke nødvendigt at fremstille tykke tilbudsmapper med udskrifter af alt materiale. I stedet sendes alle informationer til Amgros via en sikker forbindelse på internettet. Det sparer både leverandørerne og Amgros for en hel del tid.
 
Der er indbygget en delvis kvalitetssikring i systemet, der kan forhindre visse - men ikke alle - fejl i forbindelse med afgivelse af tilbud. Læs mere herom i brugervejledningen. Det er leverandørens ansvar at de afgivne tilbud er konditionsmæssige.
 
Udbudssystemet giver nem og hurtig adgang til alle informationer om udbuddene – udbudsmateriale, tidsfrister o.s.v. Alle spørgsmål fra leverandørerne, og Amgros' svar, offentliggøres på udbudssystemets hjemmeside i anonymiseret form.
 
Information om igangværende udbud kan ses ved at trykke på ”Udbudsoversigt” i menuen foroven. For yderligere information og mulighed for afgivelse af tilbud skal du være oprettet som bruger. For at se betingelserne for at blive oprettet som bruger og afsendelse af anmodning– så tryk her.
 
  
                                                                                                                                                                                                                         
  
 
                                                                                                                                                                                                                                Marts 2016
Ny EU-udbudslov stiller større krav til dokumentation
Stramninger af udbudslov betyder, at regionernes lægemiddelorganisation Amgros nu skal stille større krav om dokumentation til leverandørerne, når det drejer sig om udbud vedrørende lægemidler.
Af Niels-Bjørn Albinus

En ny EU-udbudslov, som trådte i kraft 1. januar, betyder, at regionernes lægemiddelorganisation Amgros nu er nødt til at stille større krav om dokumentation til leverandørerne, når det drejer sig om udbud vedrørende lægemidler.
Amgros har tidligere stillet få dokumentationskrav til leverandørerne i udbudsprocessen. Med den ny udbudslov er der også indført krav om, at leverandørerne i udbudsprocessen skal erklære, at de ikke er omfattet af strafbare forhold som f.eks. bestikkelse, svig og brug af børnearbejde. De vindende leverandører skal desuden indsende dokumentation for, at de ikke har begået nogle af de strafbare forhold.

For at lette overgangen til den nye udbudslov, har Amgros taget en række initiativer for at mindske den administrative byrde for leverandørerne, og gøre det så let som muligt at afgive tilbud. Amgros har bl.a. lavet en vejledning til – og et eksempel på, hvordan man udfylder det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Samtidig vil Amgros som udgangspunkt kun kræve den mest nødvendige dokumentation, genbruge dele af den nye dokumentation, og har lavet nye upload-funktioner, som gør det nemt for leverandørerne at overskue, hvilke oplysninger, der lægges til grund i udbuddene.

I forbindelse med forberedelsen af loven foreslog Amgros i et høringssvar, at lovens ikrafttrædelse blev udskudt for at give ordregivere og leverandører bedre tid til at forberede sig på ændringerne. Det ønske blev ikke efterkommet.
Ifølge Amgros vil de nye tiltag blive introduceret på Amgros’ leverandørportal i løbet af april måned. Amgros afholder 4. april et møde for den nuværende leverandørkreds, hvor der informeres om ændringerne til udbudsprocessen. 

Dagens Pharma, Erhverv / 29. marts 2016
 
 
 
 
Kære samarbejdspartner                                                                                                                                                                               Maj 2015
Amgros’ årsmagasin er nu på gaden og beskriver status og planer for den kommende periode. Årsmagasinet giver et indblik i den palet af spændende opgaver, vi varetager ud over at sikre effektive ind­køb af lægemidler og høreapparater.
Det er vores ønske og håb, at årsmagasinet kan inspirere til nye initiativer, ideer eller samarbejdsflader lokalt eller på tværs af landet, eller måske blot øge kendskabet til Amgros som andet og mere end ”dem med rabatterne”.
Årsmagasinet kan desuden læses på www.amgros.dk ligesom man er velkommen til at rekvirere flere eksemplarer af den trykte udgave.
Hvis du som leverandør har ideer eller forslag til aktiviteter, som kan effektivisere eller billiggøre det danske lægemiddelforbrug, er du altid hjertelig velkommen til at kontakte Amgros.
God fornøjelse! 
Med venlig hilsen 
Flemming Sonne
 
 
Amgros’ rammeaftaler
 
Formålet med de udbudte rammeaftaler er at kunne forsyne sygehusapotekerne hos Amgros' interessenter med lægemidler. Amgros ser gerne, at rammeaftalerne anvendes af sygehusapotekerne.
 
Selvom sygehusapotekerne ikke er forpligtigede til at købe ind via rammeaftalerne, foretager de i praksis stort set alle deres indkøb af medicin via Amgros’ rammeaftaler. Sådan har det været i gennem en årrække. Således er samlet ca. 99 % af de lægemidler, som anvendes på de offentlige sygehuse, indkøbt via Amgros, herunder via de udbudte rammeaftaler.
 
Fra den 1. juni 2015 vil indgåede rammeaftaler blive placeret under fanebladet Aftaler på de respektive leverandørers Mine firmasider, som tilgås via Amgros' leverandør- og udbudsportal.
 
 
Åbenhed om priser
 
Hvis du er oprettet som bruger af Amgros’ udbudssystem og ønsker indsigt i gældende aftalepriser, kan du se oplysningerne på udbudssystemet.
 
Hvis du ikke er oprettet som bruger af udbudssystemet og ønsker indsigt i gældende aftalepriser, bedes du kontakte Amgros på udbud@amgros.dk. I mailen bedes du nævne de ATC-koder, din anmodning om indsigt vedrører.
 
Krav til Browser
Udbudssystemet kræver Internet Explorer minimum version 7.0.
Problemer med login
Hvis du ikke får loginbillede ved at trykke på Login i venstre undermenu, så tryk på dette link og prøv igen med Login:

​