Information fra Amgros vedrørende restordrer i februar og marts 2020

Kære leverandør

Situationen med Covid-19 har haft stor betydning for dagligdagen for mange, og helt konkret har det betydet, at Amgros’ og sygehusapotekernes indkøb af lægemidler har været væsentligt anderledes end normalt, både i februar og særdeles i marts måned i år.

Amgros og sygehusene er meget taknemmelige for den store velvillighed, som I som leverandør har vist. Rigtig mange leverandører har været i stand til at levere de meget store ekstra mængder af lægemidler, som vi har efterspurgt. Men der har også været enkelte leverandører, der ikke har kunnet følge med efterspørgslen. I flere tilfælde har der være tale om, at den samme leverandør for nogle varer har kunnet imødekomme efterspørgslen, mens leverandøren er gået i restordre med andre varer.

Amgros har efter en konkret vurdering besluttet, at vi ikke opkræver erstatning for restordrer i februar og marts måned, hvor I som leverandør har kunnet imødekomme det almindelige forbrug men ikke det forøgede forbrug som følge af Amgros’ ekstraordinære lageropbygning på grund af situationen med Covid-19.

Dette er begrundet i for det første, at vi har efterspurgt væsentligt forøgede mængder – og i mange tilfælde nogle mængder, som leverandørerne på ingen måde kunne forudse. For det andet, at mange leverandører har kunnet imødekomme efterspørgslen på en stor del af deres aftalevarer, mens de for nogle enkelte aftalevarer ikke har kunnet imødekomme efterspørgslen. Ud fra en konkret vurdering finder vi det urimeligt at opkræve erstatning hos sådan en leverandør.​

Erstatning for restordrer, der var kendt før februar 2020, vil blive opkrævet som normalt, dog vil der ikke blive opkrævet for en eventuel ekstra mængde bestilte varer, hvis denne ekstra mængde er bestilt som følge af Amgros’ lageropbygning.

Beslutningen gælder alene restordrer i februar og marts måned 2020. Fremtiden er uvis for os alle, og Amgros vil følge situationen tæt, men vi vil på et senere tidspunkt konkret tage stilling til, hvad vi skal gøre med eventuelle erstatningskrav for perioden fra 1. april 2020 og frem. Dette kan vi ikke tage stilling til på forhånd, da det kræver en stillingtagen i den konkrete situation, som vi først kan gøre, når vi har set, hvad der sker.

Hvis I har nogen spørgsmål til denne mail, beder vi jer rette henvendelse til kundeservice@amgros.dk.

Nils Linde-Laursen
Chef - Logistik