Tekniske krav

For at kunne benytte udbudssystemet stilles der følgende tekniske krav. Hvis ikke kravene nedenfor er overholdt, kan der ikke garanteres for systemets virkemåde.

 
Styresystem
Udbudssystemet kræver Windows 7 eller højere.
 
Browser
Udbudssystemet kræver minimum ​Chrome eller Edge. Ved anvendelse af andre browsere, kan der være funktioner, der ikke virker.
 
Opsætning
Der skal tillades udgående HTTPS (Port 443) til internettet fra organisationens netværk og evt. også fra den lokale maskine, som systemet skal bruges fra.
 
Internetforbindelse
Forbindelsen til internettet bør minimum være af bredbåndshastighed.
 
FAQ
Tryk her for tekniske FAQ.