Begivenheder for udbudsgruppen

Begivenheder for udbudsgruppen

DatoBegivenhed
26-04-20242025 - 2.700.b Frist for spørgsmål
07-05-20242025 - 2.700.b Tilbudsfrist kl. 12.00
11-11-20242025 - 2.700.b Frist for optagelse i Lægemiddelstyrelsens medicinpriser.dk
07-12-20242025 - 2.700.b Vedståelse af tilbud indtil

 Spørgsmål og svar

Frist for spørgsmål: 26-04-2024

Rammeaftale punkt 37.8 ferie
Spørgsmål: Det fremgår af udkast til kontrakt at Leverandøren forudsættes uden krav om betaling af meromkostninger at kunne stille Varer og Utensilier mm. til rådighed ved patienters ferieophold af sædvanligt omfang i udlandet (EU, EØS og Storbritannien). Er leverandøren berettiget til at få dækket sine fragtomkostninger i forbindelse med alle ferieleverancer og hvilke forpligtelser er der i forbindelse med patienternes ønske om at rejse udenfor EU, EØS og Storbritannien? Er leverandøren berettiget til at få dækket sine fragtomkostninger i forbindelse med ferieleverancer i Danmark, hvor fragtomkostninger til f.eks. Bornholm eller Hvide Sande kan være ret høje .

Svar: Leverandøren er ikke berettiget til at få dækket sine fragtomkostninger ud over den tilbudte pris for ordinær hhv. ekstraordinær udbringning. Det gælder både i forbindelse almindelige leveringer på patients normale bopæl, ved ferieleverancer i Danmark eller ved ferieleverancer inden for EU, EØS og Storbritannien. Hvis leverandøren vælger at tilbyde levering til andre lande end de påkrævede (EU, EØS og Storbritannien), så står det leverandøren frit for, men levering til disse øvrige lande sker på helt samme vilkår og uden merpris i forhold til leveringen i Danmark, EU, EØS og Storbritannien.

Rammeaftale punkt 6. Restholdbarhed samt 17.2 returnering af varer med kort holdbarhed samt udbudsbetingelser punkt 5.5 mindstekrav til holdbarhed i relation til utensilierne
Spørgsmål: Det fremgår af 6.1 at dialysevæskernes og utensiliernes restholdbarhed ved levering ikke må være under 12 måneder. Har Amgros overvejet at ændre dette for at sikre en mere bæredygtig tilgang til vare forbrug/transport og evt. destruktion? Eftersom antallet af PD-patienter er svingende og der er en forventning om at leverandøren skal levere varer flere gange om måneden (og dermed til en begrænset periode) er kravet om lang holdbarhed med leverandørens forpligtelse til at tage varerne retur mod tilbagebetaling af købesummen urimelig og tager ikke hensyn til de ressourcer som er blevet brugt i forbindelse med produktion af de omfattede varer. Kunne dette blive ændret til 6 måneder?

Svar: Kravet til restholdbarhed ved levering er fastsat i samarbejde med sygehusapotekerne samt et internt udbudsudvalg bestående af læger og sygeplejersker fra landets dialyseafdelinger. Den fastsatte restholdbarhed tager derfor udgangspunkt i deres behov. Det bemærkes, at leverandørens forpligtelse til at tage varerne retur mod tilbagebetaling af købesummen alene gælder for varer, der leveres med kortere restholdbarhed end den krævede.

Patienters behov for behandling med specialvæsker
Spørgsmål: I Peritonealdialyse udbuddet 2025 – 2.700.b fremgår det, at der i behandlingen af PD-patienter med både APD og CAPD, anvendes specialvæsker i henholdsvis 49 % og 79 % af patienternes behandlinger jf. udbudsbetingelserne. Det fremgår ikke af udbudsmaterialet at tilbudsgiver kan inkludere disse specialvæsker, hverken i tilbudslisten eller i andre offentliggjorte udbud. Da specialvæskerne er en væsentlig del af patientens behandling, bør disse være omfattet af samme udbud eller i tillæg til nuværende ubud. Vi ønsker svar fra Amgros om, hvor disse produkter skal tilbydes.

Svar: Specialvæskerne skal ikke tilbydes i dette udbud. De vil blive udbudt særskilt. Det vil fremgå af leverandørportalen, når udbud af specialvæsker er publiceret.

 Informationer

Her er det muligt at se informationer, herunder udbudsmateriale, om det valgte udbud.

Inden afgivelse af tilbud skal udbudsmateriale og øvrige dokumenter læses. Der kan løbende blive offentliggjort yderligere oplysninger om udbuddet (indtil 6 dage før tilbudsfristens udløb).
Ønsker du at afgive tilbud, skal du logge ind på portalen og vælge den ønskede udbudsgruppe i afsnittet Aktive udbud under menuen Udbud og Bagatelkøb.
Krav vedrørende stregkodemærkning kan ses her.