Igangværende udbud

Søg på ATC-kode
Lægemidler EU udbud
UdbudsgruppeAfs. til EUTilbudsfrist
2022 - 1.295.a12-10-202126-11-2021 12:00
2022 - 1.296.a07-10-202128-10-2021 12:00
2022 - 1.300.a04-10-202118-11-2021 12:00
2022 - 1.350.a08-10-202123-11-2021 12:00
2022 - 1.351.b08-10-202123-11-2021 12:00
2022 - 1.710.a25-10-202109-12-2021 12:00
2022 - 1.801.a23-09-202116-11-2021 12:00
2022 - 1.850.a15-10-202130-11-2021 12:00
2022 - 1.851.b15-10-202130-11-2021 12:00
2022 - 1.865.b09-09-202109-11-2021 12:00
2022 - 1.955.a29-09-202105-11-2021 12:00
2022 - 1.957.a07-10-202116-11-2021 12:00
2022 - 1.958.a08-10-202123-11-2021 12:00

 ‭(Skjult)‬ Udbud med forhandling

​På en række udbudte ATC-koder/lægemidler med indkøbsperiode 1. april 2021 – 31. marts 2022 har Amgros ikke modtaget tilbud ved tilbudsfristens udløb. Se venligst vedhæftede liste.

 

Udbudsdirektivet åbner i sådanne tilfælde mulighed for, at Amgros kan overgå til udbud med forhandling, jf. direktivets artikel 31, stk. 1, litra a.


 

Er du interesseret i at høre mere eller afgive tilbud på en eller flere udbudte varer, bedes du sende en mail til udbud@amgros.dk. Bemærk, at lægemidlet skal have markedsføringstilladelse allerede nu og fremgå af Medicinpriser.dk senest den 22. februar 2021.

 

Hvis du ønsker at afgive et tilbud, sender du en mail med ATC-kode, lægemiddelnavn, varenummer, styrke, pakningsstør​​relse og pris pr. pakning på hver enkelt tilbudsvarelinje.


Bemærk, at tilbud indsendt inden den 11. december 2020 vil blive vurderet samlet. Der sendes svar til tilbudsgivere snarest herefter. Tilbud, der modtages efter den 11. december, vil løbende blive vurderet. Vi skal gøre opmærksom på, at Amgros ikke er forpligtet til at acceptere dit tilbud.

 

Rammeaftalen vil blive indgået på samme vilkår som de oprindelige udbud. Du kan få udbudsmaterialet tilsendt ved at skrive til os.


 

Listen vil løbende blive revideret, i takt med at vi indgår udbud med forhandling.


 

2021 udbud hvor Amgros ikke har modtaget tilbud ved tilbudsfristens udløb pdf​

 

2021 udbud hvor Amgros ikke har modtaget tilbud ved tilbudsfristens udløb (OBS! benyt eventuelt Google Chrome, hvis der er problemer med at åbne i Internet Explorer).


 

 Bagatelkøb

Der er en række lægemidler med en mindre omsætning, som vi ikke udbyder. Vi modtager dog gerne pristilbud på disse lægemidler med henblik på at indgå bagatelkøbsaftaler. Lægemidler til tilbudsgivning for det​ kommende udbudsår publiceres under 'Aktive udbud'.

 

Efter tilbudsfristen er der mulighed for løbende at indsende pristilbud på nye, markedsførte lægemidler på egne ATC-koder, når disse ATC-koder er kommet i Medicinpriser.dk.

 

Du skal være logget ind i systemet for at afgive tilbud på bagatelkøbsaftaler. Amgros tager kun imod pristilbud på markedsførte lægemidler, der er optaget i 'Medicinpriser.dk' og kun på de nævnte ATC-koder.

 

I hvert enkelt tilfælde vil vi vurdere, om et tilbud kan antages. Vi vil vurdere på den skønnede omsætning og på, om der er tale om et lægemiddel, der kolliderer med et allerede udbudt lægemiddel.

 

Se vilkårene for køb af lægemidler under bagatelkøb bagatelkøbsbetingelser inklusive bilag A​​​. Der skal ikke leveres ESPD og ESPD dokumentation i forbindelse med afgivelse af tilbud på Amgros' bagatelkøb.

 

Her kan gældende vareliste for bagatelkøb samt liste over sidestillede dispenseringsformer ses:


Vareliste 2022.pdf


Vareliste 2022.xlsx


Dispenseringsformer bagatelkøb 2022.pdf​


Bemærk, at varelisten angiver, hvilke ATC-koder der er omfattet af de respektive bagatelkøbsaftaler. 

 

 ESPD og ESPD dokumentation

​​Inden tildeling af en rammeaftale eller kontrakt skal tilbudsgivere have leveret ESPD og ESPD dokumentation, der viser, at de ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde (§135, stk.1 og 3 i udbudsloven) - se vejledning i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde klik her​​


Det fremgår af websiden https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search, hvilken dokumentation der skal fremsendes. 

Nedenstående tro- og loveerklæring om strafbare forhold på virksomhedsniveau kan anvendes af udenlandske tilbudsgivere, hvis tilbudsgiver ikke ved uddrag fra register eller ved certifikat fuldt ud kan dokumentere, at virksomheden ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde om strafbare eller økonomiske forhold. Dette gælder også, hvis der ikke anvendes erklæringer under ed i det pågældende land. Erklæringen skal afgives for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation.  

 

Solemn decl​​​aration concerning grounds for exclusion - Company

 

Solemn declaration concerning grounds for exclusion - Company

 

Nedenstående tro- og loveerklæring om strafbare forhold kan anvendes af fysiske personer, hvis tilbudsgiver ikke ved uddrag fra register m.v. fuldt ud kan dokumentere, om den pågældende person er omfattet af udelukkelsesgrunde om strafbare forhold. Dette gælder også, hvis der ikke anvendes erklæringer under ed i det pågældende land. Erklæringen skal afgives for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation.

 

Solemn declaration concerning grounds for exclusion - Person

 

Solemn declaration concerning grounds for exclusion - Person


 

 

Amgros' offentlige certifikat

I forbindelse med indsendelse af ESPD dokumentation indeholdende personfølsomme oplysninger til postkassen espd@amgros.dk skal e-mailen krypteres.

 

Har du brug for Amgros' offentlige certifikat, finder du det på dette link​


Her finder du vejledning i at sende krypterede e-mails til Amgros. DK UK​​​​

 Særlige aftaleformer

Aftaler med købsforpligtelse

Aftaler hvor Amgros’ købsforpligtelse i in​dkøbsperioden udgør et på forhånd defineret aftag på for eksempel 80 % af det historiske forbrug, der er oplyst i varelisten ved offentliggørelsen af udbuddet.


Regionale aftaler med 2 vindere

Aftaler hvor det samlede forbrug deles i 2 aftaler (regioner), som dækkes af hver sin leverandør.


Fast mængde aftaler

Aftaler hvor der skal leveres et på forhånd defineret antal pakninger. Leverandøren skal levere den faste mængde, som er oplyst i varelisten ved offentliggørelsen af udbuddet. Aftalen gælder således ikke for en fast periode som normalt.​


Dosisdispensering

Aftaler på lægemidler som anvendes i maskinel dosisdispensering på et eller flere sygehusapoteker. Kendetegnet ved disse udbud er et ønske om store p​akninger. Hvor der er krav om store pakninger, vil det være oplyst i varelisten ved offentliggørelsen af udbuddet.​
​​​