Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udbudsoversigt

:

Udbud

 

 Igangværende udbud

 
Søg på ATC-kode
Server was unable to process request. ---> Could not load file or assembly 'NLog, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=5120e14c03d0593c' or one of its dependencies. The module was expected to contain an assembly manifest.
 

 Bagatelkøb

 
Der er en række lægemidler med en mindre omsætning, som vi ikke udbyder. Vi modtager dog gerne pristilbud på disse lægemidler med henblik på at indgå bagatelkøbsaftaler. Lægemidler til tilbudsgivning for det kommende udbudsår publiceres under 'Aktive udbud'.
 
Efter tilbudsfristen er der mulighed for løbende at indsende pristilbud på nye, markedsførte lægemidler på egne ATC-koder, når disse ATC-koder er kommet i Medicinpriser.dk.
 
Du skal være logget ind i systemet for at afgive tilbud på bagatelkøbsaftaler. Amgros tager kun imod pristilbud på markedsførte lægemidler, der er optaget i 'Medicinpriser.dk' og kun på de nævnte ATC-koder.
 
I hvert enkelt tilfælde vil vi vurdere, om et tilbud kan antages. Vi vil vurdere på den skønnede omsætning og på, om der er tale om et lægemiddel, der kolliderer med et allerede udbudt lægemiddel.
 
Se vilkårene for køb af lægemidler under bagatelkøb Amgros I/S almindelige betingelser og Bilag A stregkoder. Der skal ikke leveres ESPD og ESPD dokumentation i forbindelse med afgivelse af tilbud på Amgros' bagatelkøb.
 
Her kan vareliste for bagatelkøb for henholdsvis 2018 og 2019 ses:
 
 
Bemærk, at listen angiver, hvilke ATC-koder der er omfattet af de respektive bagatelkøbsaftaler. 
 
 

 ESPD og ESPD dokumentation

 

​​Inden tildeling af en rammeaftale eller kontrakt skal tilbudsgivere have leveret ESPD og ESPD dokumentation, der viser, at de ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde (§135, stk.1 i udbudsloven) - se vejledning i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde - klik her

 

Nedenstående tro- og loveerklæring om strafbare forhold på virksomhedsniveau kan anvendes af udenlandske tilbudsgivere, hvis tilbudsgiver ikke ved uddrag fra register m.v. fuldt ud kan dokumentere, om virksomheden er omfattet af udelukkelsesgrunde om strafbare forhold. Dette gælder også, hvis der ikke anvendes erklæringer under ed i det pågældende land. Erklæringen skal afgives for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation.  

 

Solemn declaration concerning grounds for exclusion - Company

 

Solemn declaration concerning grounds for exclusion - Company

 

Nedenstående tro- og loveerklæring om strafbare forhold kan anvendes af fysiske personer, hvis tilbudsgiver ikke ved uddrag fra register m.v. fuldt ud kan dokumentere, om den pågældende person er omfattet af udelukkelsesgrunde om strafbare forhold. Dette gælder også, hvis der ikke anvendes erklæringer under ed i det pågældende land. Erklæringen skal afgives for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation.

 

Solemn declaration concerning grounds for exclusion - Person

 

Solemn declaration concerning grounds for exclusion - Person

 

 Særlige aftaleformer

 
 
Aftaler med købsforpligtelse
Aftaler hvor Amgros’ købsforpligtelse i indkøbsperioden udgør et på forhånd defineret aftag på for eksempel 80 % af det historiske forbrug, der er oplyst i varelisten ved offentliggørelsen af udbuddet.
 
Regionale aftaler med 2 vindere
Aftaler hvor det samlede forbrug deles i 2 aftaler (regioner), som dækkes af hver sin leverandør.
  
Fast mængde aftaler
Aftaler hvor der skal leveres et på forhånd defineret antal pakninger. Leverandøren skal levere den faste mængde, som er oplyst i varelisten ved offentliggørelsen af udbuddet. Aftalen gælder således ikke for en fast periode som normalt.
 
Dosisdispensering
Aftaler på lægemidler som anvendes i maskinel dosisdispensering på et eller flere sygehusapoteker. Kendetegnet ved disse udbud er et ønske om store pakninger. Hvor der er krav om store pakninger, vil det være oplyst i varelisten ved offentliggørelsen af udbuddet.