Virtuelt orienteringsmøde om ’Udbud 2022’ torsdag den 6. maj 2021 kl. 13.00 – 15.30

Som tidligere annonceret inviterer Amgros til virtuelt orienteringsmøde om ’Udbud 2022’ torsdag den 6. maj 2021 kl. 13.00 – 15.30.
Program for dagen samt oplysninger om tilmelding m.v. fremgår af vedhæftede invitation.Vi vil også benytte lejligheden til at gøre et opmærksom på, at Amgros holder morgenmøde om horizon scanning, forhandling og implementering.

SÆT kryds i kalenderen tirsdag den 15. juni 2021 kl. 9.00 – 11.00

Emnerne vil være:
Horizon Scanning
Forhandling af nye lægemidler og nye indikationer
Implementering

Mødeformen vil afhænge af coronarestriktionerne. Information herom vil blive udsendt i slutningen af maj.