Udbud med forhandling

På en række udbudte ATC-koder/lægemidler med indkøbsperiode 1. april 2020 – 31. marts 2021 har Amgros ikke modtaget tilbud ved tilbudsfristens udløb.

Udbudsdirektivet åbner i sådanne tilfælde mulighed for, at Amgros kan overgå til udbud med forhandling, jf. direktivets artikel 31, stk. 1, litra a.

Er du interesseret i ovennævnte, finder du yderligere information her på portalen under fanen Udbud og Bagatelkøb i afsnittet Udbud med forhandling.​