Oversigt er opdateret - Udbud med forhandling - udbud 2022


På en række udbudte ATC-koder/lægemidler med indkøbsperiode 1. april 2022 – 31. marts 2023 har Amgros ikke modtaget tilbud ved tilbudsfristens udløb. Udbudsloven åbner i sådanne tilfælde mulighed for, at Amgros kan overgå til udbud med forhandling, jf. udbudslovens §80, stk. 1, nr. 1. 

Er du interesseret i ovennævnte, finder du yderligere information her på portalen under fanen ’Udbud og Bagatelkøb’ i afsnittet ’Udbud med forhandling’.​