Udbud med forhandling - udbud 2021

På en række udbudte ATC-koder/lægemidler med indkøbsperiode 1. april 2021 – 31. marts 2022 har Amgros ikke modtaget tilbud ved tilbudsfristens udløb. Udbudsdirektivet åbner i sådanne tilfælde mulighed for, at Amgros kan overgå til udbud med forhandling, jf. direktivets artikel 31, stk. 1, litra a. Er du interesseret i ovennævnte, finder du yderligere information her på portalen under fanen Udbud og Bagatelkøb i afsnittet Udbud med forhandling.​