Suspension af Europharma.DK’s tilladelse til fremstilling, indførsel eller forhandling af lægemidler (§39-tilladelse)

Lægemiddelstyrelsen har ved afgørelse af 7. november 2017 suspenderet Europharma.DK’s tilladelse til fremstilling, indførsel eller forhandling af lægemidler (§39-tilladelse).
 
Europharma.DK har tidligere på året har haft suspenderet deres §39-tilladelse midlertidigt med store restordreproblemer og gener for de danske sygehuse til følge.
 
På baggrund af dette har Amgros meddelt Europharma.DK, at vi vil ophæve samtlige rammeaftaler med firmaet, hvis Europharma.DK ikke har generhvervet en gyldig §39-tilladelse inden den 22. november 2017. 
 
Kan Europharma.DK ikke leve op til kravet om en gyldig §39-tilladelse senest denne dato, vil Amgros foretage en række hasteudbud for så vidt angår lægemidler omfattet af rammeaftaler, som Europharma.DK har indgået med Amgros.
 
Amgros vil foretage erstatningskøb efter rammeaftalens bestemmelser for de lægemidler, som Europharma.DK på nuværende tidspunkt ikke har tilladelse til at forhandle.
 
Lægemiddelleverandører bør derfor forberede sig på at blive kontaktet af Amgros og sygehusapotekerne med henblik på at afhjælpe eventuelle restordreproblemer.