Sæt kryds i kalenderen - Orienteringsmøde om nye lægemidler fredag den 1. september 2023

Amgros inviterer til orienteringsmøde for lægemiddelleverandører om nye lægemidler fredag den 1. september 2023 kl. 9 - 12.45. Det foregår i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø

Glæd jer til en spændende dag med oplæg om 
  • Direkte indplacering 
  • Implementeringshastighed – fra Medicinrådets anbefaling til rådighed 
  • Implementering af Advanced therapy medicinal products (ATMP) i Danmark  
  • Status og erfaringer med alternative aftaler 
  • Kriterier for nordisk forhandling og FINOSE 
  • Paneldebat hvor fælles udfordringer vil blive debatteret. Panelet vil bl.a. bestå af adm. direktør for Amgros, Flemming Sonne, og repræsentanter fra Medicinrådets sekretariat og lægemiddelindustrien. 

Programmet sluttes af med en let frokost og tid til netværk. 

Det endelige program og invitation sendes ud i slutningen af juni.