Referat af orienteringsmøde for leverandører af radioaktive lægemidler den 27. februar 2019

Hermed referat af orienteringsmøde for leverandører af radioaktive lægemidler den 27. februar 2019 samt slides fra samme møde.