Oversigt over udbud publiceret i maj 2024

Amgros har som vanligt publiceret mange udbud i løbet af maj måned, hvilket kan gøre det svært at få overblik over, hvilke udbudsgrupper der omfatter de forskellige udbudte ATC-koder.

Vi har derfor udarbejdet oversigt over aktuelle udbud med oplysning om, hvilke ATC-koder de enkelte udbudsgrupper omfatter samt tilbudsfristen for hver udbudsgruppe.

Bemærk, at oversigten ikke opdateres.