Orienteringsmøde 2017

Kære lægemiddelleverandør                                            7. februar 2017
 
Amgros inviterer interesserede lægemiddelleverandører til orienteringsmøde om de opgaver, Amgros skal løse i relation til Medicinrådet onsdag den 15. marts 2017.
 
Som et led i etableringen af det nye Medicinråd ændrer det eksisterende samarbejde mellem lægemiddelleverandører og Amgros karakter. På nogle områder fortsætter det eksisterende samarbejde uændret, mens der på andre områder skal samarbejdes på nye måder eller om nye opgaver.
 
På orienteringsmødet vil Amgros orientere om følgende:
 
  • De overordnede processer og tidslinjer, hvor kontakter mellem lægemiddelleverandør og Amgros - fra Horizon Scanning til monitorering - illustreres.
  • Den nyetablerede Horizon Scanning funktion.
  • Proces for indsendelse og vurdering af omkostningsanalyser af nye lægemidler samt brug af omkostninger på terapiområderne.
  • Hvordan rammerne for prisforhandling mellem lægemiddelleverandør og Amgros ser ud.
  • Den fremadrettede monitorering af nye lægemidler og terapiområder.
 
Der vil på orienteringsmødet være mulighed for at stille spørgsmål til de enkelte punkter undervejs i programmet.
 
Mødet finder sted onsdag den 15. marts 2017 kl. 13.00 – 16.00 i Regionernes Hus, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Bemærk, at der bydes på sandwich fra kl. 12.30.
 
Tilmelding til orienteringsmødet (max. 2 personer pr. lægemiddelleverandør) skal ske til Amgros på amgros@amgros.dk senest den 10. marts 2017. Tilmeldingen skal indeholde følgende oplysninger for samtlige tilmeldte:
 
Firmanavn
 
Titel
 
Navn
 
E-mail