Opdatering af virksomhedstilladelse

Amgros er koordinerende funktion for alle landets offentlige sygehusapoteker, og vi tjekker regelmæssigt, at I har indsendt den gældende virksomhedstilladelse. Det er jeres ansvar som leverandør løbende at sikre at jeres virksomhedstilladelse er opdateret.
I uploader den gældende virksomhedstilladelsen på samme måde, som I uploader  ESPD dokumentation på ”Mine firmasider” på Amgros’ Leverandør- og Udbudsportal. Vi vil gerne opfordre jer til at tjekke, om jeres gældende virksomhedstilladelse er uploadet på ”Mine Firmasider”.
Til information ligger Amgros’ gældende virksomhedstilladelse tilgængeligt på Amgros’ Leverandør- og Udbudsportal under menupunktet ”Vigtige informationer” under fanebladet Udbud og Bagatelkøb.