Ny frist for indsendelse af input til Markedsdialog om mulige miljøkrav i kommende udbud af lægemidler samt 2 lister fra Mi

Bemærk, at fristen for fremsendelse af input til markedsdialogen er rykket til torsdag den 22. april 2021. Som tidligere nævnt bedes input sendt til udbud@amgros.dk, og mærket ”markedsdialog” i emnefeltet.

Derudover nedenfor til yderligere information to vejledninger fra Miljøstyrelsen: 'Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder' samt 'Listen over uønskede stoffer 2009':