Ny EU udbudslov stiller større krav til dokumentation

Stramninger af udbudslov betyder, at regionernes lægemiddelorganisation Amgros nu skal stille større krav om dokumentation til leverandørerne, når det drejer sig om udbud vedrørende lægemidler.
Af Niels-Bjørn Albinus

En ny EU-udbudslov, som trådte i kraft 1. januar, betyder, at regionernes lægemiddelorganisation Amgros nu er nødt til at stille større krav om dokumentation til leverandørerne, når det drejer sig om udbud vedrørende lægemidler.
Amgros har tidligere stillet få dokumentationskrav til leverandørerne i udbudsprocessen. Med den ny udbudslov er der også indført krav om, at leverandørerne i udbudsprocessen skal erklære, at de ikke er omfattet af strafbare forhold som f.eks. bestikkelse, svig og brug af børnearbejde. De vindende leverandører skal desuden indsende dokumentation for, at de ikke har begået nogle af de strafbare forhold.

For at lette overgangen til den nye udbudslov, har Amgros taget en række initiativer for at mindske den administrative byrde for leverandørerne, og gøre det så let som muligt at afgive tilbud. Amgros har bl.a. lavet en vejledning til – og et eksempel på, hvordan man udfylder det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Samtidig vil Amgros som udgangspunkt kun kræve den mest nødvendige dokumentation, genbruge dele af den nye dokumentation, og har lavet nye upload-funktioner, som gør det nemt for leverandørerne at overskue, hvilke oplysninger, der lægges til grund i udbuddene.

I forbindelse med forberedelsen af loven foreslog Amgros i et høringssvar, at lovens ikrafttrædelse blev udskudt for at give ordregivere og leverandører bedre tid til at forberede sig på ændringerne. Det ønske blev ikke efterkommet.
Ifølge Amgros vil de nye tiltag blive introduceret på Amgros’ leverandørportal i løbet af april måned. Amgros afholder 4. april et møde for den nuværende leverandørkreds, hvor der informeres om ændringerne til udbudsprocessen.