Nu nærmer vi os 1. april og dermed de mange lægemiddelskift på sygehusapotekerne

​​​​Som sædvanligt er 1. april den store årlige skiftedag i lægemiddelsortimentet på landets sygehusapoteker, da mange nye udbudsaftaler træder i kraft denne dato. 


For at undgå kassationer i den forbindelse, fortsætter Amgros med at sælge ud af eksisterende lagre, hvor et lægemiddel er lagerført på Amgros’ lager. I kan derfor opleve, at vi køber jeres lægemidler til det strategiske lager, men ikke videresælger dem til sygehusapotekerne, før de eksisterende lagre er opbrugt. Hvor hurtigt dette sker, vil afhænge af forbruget og lagerets størrelse. I kan følge lagerstatus for jeres egne lægemidler her på portalen under Mine firmasider – Leverandør cockpit.

I situationer hvor vi har lagerført et lægemiddel på det nationale sikkerhedslager, men ikke ønsker at gøre dette på det fremtidige strategiske lager, har vi forsøgt at tage hensyn til det i forbindelse med aftaleskiftet. I de situationer, hvor vi har en mindre mængde på lager af den nuværende aftalevare, har vi undladt at spørge om jeres øjeblikkelige leveringsmulighed for den kommende aftalevare. Er der en stor mængde, som først skal sælges fra lageret, har vi forsøgt at informere jer om vores forventninger til, hvornår vi forventer at indkøbe på den nye aftale, ligesom vi har justeret budgetmængderne på aftalerne, hvor muligt. Hvis vi er usikre på ændringerne, vil de vise sig i de kommende måneders justeringer.

Amgros’ lager
Amgros’ lager er ved at blive omlagt fra at være nationalt sikkerhedslager for sygehusene til at være strategisk lager, som opretholdes i et samarbejde mellem sygehusapotekerne og Amgros. 

Resultatet af denne ændring er, at vi reducerer antallet af varenumre, som Amgros lagerfører med ca. 1/3. Lageret vil i første omgang primært bestå af behandlingskritiske lægemidler. Senere er det ønsket at anvende lageret til udvikling af vores fælles supply chain, hvilket kan resultere i ændringer af varer på lageret.

Har I spørgsmål til noget af ovenstående, kan I kontakte Amgros på enten udbud@amgros.dk eller  kundeservice@amgros.dk 

Stregkoder på emballage
Amgros stiller krav om, at der skal være stregkode på en del primærpakninger på aftalevarer. Når lægemidlerne sættes på hylderne på afdelingerne, tages de ofte ud af sekundærpakningen, og det er derfor vigtigt, at primærpakningen har stregkode påført. Stregkoden anvendes til kontrol af, at det er det korrekte lægemiddel, der gives til patienterne.

Derfor, husk at registrere data på Amgros’ Leverandør- og Udbudsportal, hvis stregkoden for primær og/eller sekundær emballage skal oprettes eller ændres. Det er kun jer som leverandør, der har adgang til at ændre disse data på siden ’Stregkodemærkning’.

Du kan læse mere​ her ​på portalen under Mine firmasider – Stregkodemærkning.

For at følge op på, at stregkoder er indtastet, har Amgros etableret en månedlig opfølgning på, at der er registreret stregkoder på Leverandør- og Udbudsportalen. Mangler I at indtaste stregkoder for aftalevarer, vil I modtage en månedlig ”remindermail” med opfordring til at registrere stregkoden. Har I problemer med at oprette stregkoderne på Leverandør- og Udbudsportalen, kan I kontakte Udbud på udbud@amgros.dk, som kan være behjælpelig med at besvare spørgsmål.


Orienteringsmøde for lægemiddelleverandører
Husk at tilmelde dig til orienteringsmødet, der finder sted den 9. maj, når invitationen kommer i din mailboks i april. Vi glæder os til at se dig.


Med venlig hilsen 

Nils Linde-Laursen                     Ulrik Wøldike
Chef – Indkøb og Forsyning       Chef - Udbud​​