Nåede du ikke at tilmelde dig Amgros’ online kursus i tilbudsgivning på lægemiddeludbud?

Amgros afholder normalt online kursus i tilbudsgivning på lægemiddeludbud i maj måned. Det sker i forbindelse med publicering af den store runde af udbud for det kommende år.

Amgros vil gerne imødekomme de leverandører, som ikke nåede at deltage i kurset i maj måned. Derfor vil vi som noget nyt genudbyde kurset i løbet af efteråret 2023. Læs mere under menuen Møder og kurser (kræver login).