Mulighed for levering af Ikke-Registreret Lægemiddel (IRS) ved behov i restordresituationer – tilmeld jer en mailliste

​Som noget nyt vil Amgros advisere leverandører, når vi har behov for at købe et Ikke-registreret Lægemiddel (IRS) som erstatning for en restordre.
 
Det er erfaringsmæssigt sjældent (omkring 15 gange årligt), at Amgros, på vegne af sygehusapotekerne, har brug for at købe IRS i forbindelse med en restordre. Når situationen opstår, har vi typisk en udfordring med at få skaffet lægemidlet hjem hurtigt, samtidig med at det skal være et velegnet alternativ, og prisen skal være rimelig.
 
Hidtil har vi kontaktet leverandører/grossister ved behov via mail eller telefon.

Efter 1. august 2018 vil vi annoncere vores behov, når det opstår, via en besked, vi sender til en mail-distributionsliste. Ønsker I at figurere på denne mail-distributionsliste, så skriv til os på kundeservice@amgros.dk.
 
Hvis I, i den aktuelle situation, har mulighed for at skaffe IRS, ønsker vi respons fra jer hurtigst muligt (gerne inden for 24 timer fra mailens afsendelse). Send besked til kundeservice@amgros.dk.
 
Hvis I har givet os respons om, at I kan skaffe den pågældende IRS, får I en tilbagemelding om, vi vælger at sige ”ja eller nej tak” til jeres tilbud – dog først efter at vi har sammenlignet evt. flere indkomne tilbud (efter 1-7 dage).
 
Vi vurderer jeres tilbud ud fra anvendelighed, pris samt leveringstid. Vi er ofte nødt til at foretage et valg inden for en eller få dage, så jeres responstid på om I kan skaffe IRS, er også afgørende for, om jeres tilbud kommer i betragtning.
 
Generelt for IRS, har vi brug for følgende oplysninger:
• Vareoplysninger (dispenseringsform, styrke, pakning)
• SPC (hvis det ikke er på engelsk, tysk, fransk, norsk eller svensk, skal det være på originalt sprog suppleret med et oversat på engelsk)
• PIL-fil eller foto af pakning (hvis det kan skaffes)
• Hvem er markedsføringsindehaver (MAH)?
• Hvem er ansvarlig importør (ULS-repræsentant)?
• Hvad er forventet leveringstid (efter at den første Udleveringstilladelse er i hus)
• Pris
• Holdbarhed
 
Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte Hanne Fischer på e-mail hfi@amgros.dk eller tlf. 8871 3026.