Morgenmøde om terapiområder og nye lægemidler den 29. maj 2019

Kære lægemiddelleverandør                                        
 
Amgros inviterer interesserede til morgenmøde om Amgros’ arbejde i relation til processerne for vurdering af nye lægemidler og terapiområder i Medicinrådet.
 
På morgenmødet orienterer vi om følgende:
 
• Proces for terapiområdevurderinger samt anvendelse af behandlingsrelaterede omkostninger i vurderingerne
• Proces for indsendelse og vurdering af omkostningsanalyser af nye lægemidler og indikationer
 
Målgruppen er alle interessenter, der ikke allerede er velbevandrede i Amgros’ processer for terapiområder og nye lægemidler. På mødet vil der blive informeret om, hvad der er sket siden sidst, herunder nye metodeændringer inden for tidshorisont, skærpede krav for ansøgninger og nye merværdikategorier. 
 
Mødet finder sted onsdag den 29. maj 2019 kl. 8.30 – 11.00 i Regionernes Hus, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. 

 
Tilmelding til morgenmødet (max. 2 personer pr. lægemiddelleverandør) skal ske til Amgros på amgros@amgros.dk senest den 21. maj 2019. Tilmeldingen skal indeholde følgende oplysninger for samtlige tilmeldte:

​Firmanavn
​Titel
​Navn
​E-mail