Leverandørinformation fra Amgros

Kære leverandør

I forlængelse af min e-mail af 1. april 2020, vil jeg præcisere vores opgave omkring indkøb af lægemidler til behandling af sygdomme, hvor behandlingen gennemføres på sygehusene, men hvor lægemidlerne hovedsagelig udleveres til patienterne på primærapotekerne.

Jeg vil allerførst understrege, at Danmark befinder sig i en krisesituation, hvor det er vores opgave at opbygge et nationalt sikkerhedslager, så vi i tilfælde af massive nationale restordrer, fortsat er i stand til at behandle patienter i op til 6 måneder – uanset om patienterne under normale omstændigheder får deres medicin udleveret på sygehus eller på et privat apotek. 
 
Lægemiddelstyrelsen har givet Amgros den opgave, at opbygge et sikkerhedslager på ca. 400 lægemidler, som i dag benyttes i både primær sektor og sekundær sektor. De lægemidler vi indkøber i denne forbindelse skal kunne anvendes som vederlagsfri udlevering på sygehusene

Lægemidlerne kommer kun til anvendelse i primærsektoren, hvis der opstår en national mangelsituation, hvor de sædvanlige distributionskanaler ikke slår til, og hvis Lægemiddelstyrelsen beslutter, at de skal distribueres via de private apoteker. 
 
De lægemidler, som Amgros måtte have på lager når beredskabssituationen ophører, vil efterfølgende blive anvendt på sygehusene. De pågældende lægemidler forventes derfor som udgangspunkt ikke at blive anvendt i primærsektor. 
 
Lægemidlerne vi bestiller købes uden returret, såfremt de opfylder det sædvanlige restholdbarhedskrav i Amgros aftaler på 12 måneders restholdbarhed ved levering.

Med venlig hilsen 

Nils Linde-Laursen
Chef - Logistik ​