Leverandør cockpit på Leverandør- og Udbudsportalen

Kære leverandør (English text below)
 
Nu er det muligt at følge Amgros' lagerbeholdning og Amgros' salg til sygehusapotekerne fra Amgros’ eget lager.

Gå ind på ”Mine firmasider” og vælg herefter ”Leverandør cockpit”.
 
Start med at vælge lager- og pakningsdistributør (leverandør) fra menuen i toppen.

Under Lageranalyse kan du se:
  • Amgros' lagerbeholdning inkl. batchnumre og udløb (opgjort pr. sidst afsluttet dag) OBS: Der går 2 til 4 arbejdsdage fra varemodtagelse hos Nomeco, til antal ses i Leverandør cockpit
  • Amgros' salg fra lager til sygehusapotekerne inkl. batchnumre og salgsdato
  • Kurver med udviklingen af antal og værdi på Amgros' lager for de seneste måneder.

Du kan scrolle op og ned på listerne med lagerbeholdning og salg.
Fra listen Amgros' lagerbeholdning er muligt at vælge en enkelt vare (drill down) ved tryk på varen. Herefter tilpasses data i de øvrige billeder.
Højreklik, og der kommer en menu, hvor du fx kan vælge ”Drill out” eller ”Export to Excel”

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte Lars Erik Munck (lmu@amgros.dk).

OBS! Hvis du oplever problemer med at få vist siden, kan du prøve at genopfriske siden ved at trykke CTRL + F5


**********
 
Dear Supplier,
 
Now it is possible for you to keep track of your products stored in Amgros’ buffer stock on "Mine firmasider” and ”Leverandør cockpit”.

Start by selecting stock location and supplier from the top menu.

Below there are three views:
  • Number of products in Amgros’ stock and batch no. “Amgros lagerbeholdning” (by the end of business hours yesterday)
  • Sales from Amgros' stock to hospital pharmacies, incl. batch no. and sales date. “Amgros salg fra lager”
  • Graph showing the development over time for the number of packages and stock value.

It is possible to scroll up and down on the lists.
From the view “Amgros lagerbeholdning” you can drill down on a single item by clicking on it. The data in the other views will follow your drill-down.
Right click and a menu enables you to “Drill out” or “Export to Excel” 

If you have any questions or comments, please feel free to contact Lars Erik Munck (lmu@amgros.dk).

NOTE! If you are having trouble viewing the page, try refreshing the page by pressing CTRL + F5