Kommende forsøgsudbud på enkelte lægemidler

Som annonceret på leverandørmødet 13. maj 2014 vil Amgros iværksætte nogle forsøgsudbud på enkelte lægemidler, hvor Amgros har erfaring for, at der enten har været lille interesse fra leverandørerne til at afgive tilbud, eller hvor der har være restordreproblemer. Tanken er, at Amgros vil afklare, om nogle nye tiltag kan hjælpe markedet og dermed forsyningen.
Amgros har udvalgt fire typer lægemidler, der skal indkøbes via de nye forsøgsudbud. Det er følgende:
  • Metronidazol inf. væske
  • Meropenem
  • Tamoxifen
  • Calciumfolinat
Nærmere information gives her på siden, når tidspunktet for publiceringen af udbuddene nærmer sig.