Invitation til orienteringsmøde for lægemiddelleverandører den 16. maj 2018

Amgros inviterer til lukket orienteringsmøde for lægemiddelleverandører om udbuddene for 2019 (”Udbud 2019”). 

 

Invitation og program findes under menupunktet Møder og kurser. Bemærk, at du skal være logget ind for at kunne se dette menupunkt.