Invitation til markedsundersøgelse ifm. Udbud 2025 af lægemidler til hæmodialyse

​​

Kære potentielle leverandører til det kommende udbud på hæmodialyse

I forbindelse med det kommende udbud af hæmodialyse inviterer Amgros relevante leverandører til virtuel markedsdialog via Teams den 17/4 2024 kl. 9.00 - 11.30 hhv. den 18/4 2024 kl. 14.00 -16.00.  

Formålet med markedsdialogen er at sætte fokus på energieffektivitet ved fremstilling af WFI-vand (water for injection), da det har stor betydning for varernes klimaaftryk.

Bemærk venligst, at der til præsentationen forventes besvaret en række spørgsmål af Amgros. Spørgsmål fremsendes til de leverandører, der tilmelder sig markedsundersøgelsen. 

Amgros opfordrer til, at relevant fagpersonale medvirker i mødet og bidrager med relevant faglig viden. 

Frist for tilmelding den 2. april 2024 på udbud@amgros.dk.