Invitation til markedsdialog om mulige miljøkrav i kommende udbud af udvalgte lægemidler

Formålet med denne skriftlige markedsdialog er at få markedets input til, hvordan Amgros bedst sikrer hensynet til miljøet i forbindelse med forsyningen af lægemidler til de offentlige sygehuse. Amgros ønsker at stille bæredygtighedskrav og at evaluere tilbuddene på miljøkriterier, der er relevante og tidssvarende, og som markedet kan honorere. Det er derfor vigtigt for Amgros at inddrage markedsaktørerne i denne proces. 

På denne baggrund opfordres alle relevante markedsaktører til at besvare spørgsmål og komme med input til, hvordan bæredygtighed og miljøhensyn bedst kan inkorporeres ved levering af lægemidler til brug for de offentlige sygehuse. 

Yderligere information om markedsdialogen kan læses i dokumentet nedenfor.

20210326 Invitation til markedsdialog om mulige miljøkrav i kommende udbud af udvalgte lægemidler.pdf20210326 Invitation til markedsdialog om mulige miljøkrav i kommende udbud af udvalgte lægemidler.pdf