Information om publicering af udbud for udbudsåret 2021

Kære leverandører

På trods af at ​at verden er meget forandret i denne tid, stræber vi efter at få publiceret så mange udbud som muligt i disse dage, og de fleste af disse udbud vil have tilbudsfrist før sommerferien. Vi vil også publicere udbud med tilbudsfrist efter sommerferien, og hvis det bliver nødvendigt, kan det være udbud som fx patentudløbs- og Medicinrådsudbud, der vil falde i eller umiddelbart efter sommerferien. 
Vi gør, hvad vi kan for ikke at publicere nye udbud i sommerferieperioden (26. juni – 20. august 2020).
 

Der vil være en del almindelige udbud blandt årets udbud, men vi har vurderet, at der også er behov for nogle fastmængdeudbud og en øget anvendelse af virkemidlerne ”loft over erstatningspligt” og ”80% købsforpligtelse”. Derfor beder vi jer være særlig opmærksomme på at få nærlæst udbudsmaterialet, inden I afgiver tilbud.

For størstedelen af udbuddene vil aftaleperioden løbe fra 1. april 2021 til 31. marts 2022.

For udbud med en samlet AIP-omsætning under 500.000 kr. inden for hele ATC-koden (Bagatelkøbsaftaler), vil der igen i år efter publicering blive uploadet en Excel-liste her på Leverandør- og Udbudsportalen, således at I har et samlet overblik over disse udbud/ATC-koder. 

​Endelig vil vi opfordre jer
 til at sende markedsføringstilladelser med tilbuddene for de varer, som ikke er optaget i Medicinpriser.dk eller sende dem så hurtigt som muligt efter udstedelse, da vi vil kunne tildele aftalerne hurtigere, hvis ikke vi skal vente på at modtage allerede udstedte markedsføringstilladelser inden tildeling (deadline for indsendelse af markedsføringstilladelser er den 1. september 2020 kl. 12:00).

Husk at holde øje med adviseringerne.