Information fra Amgros – marts 2022

Kære leverandører
 
STORE SKIFTEDAG 1. APRIL
Som I tidligere har hørt, etablerede Amgros på Lægemiddelstyrelsens opfordring det nationale sikkerhedslager af lægemidler. Her blev I som leverandører også bedt om at bidrage. Det er altid Amgros’ ambition at undgå tab og kassationer af lægemidler. Det gør vi dels ved at sikre et godt flow i anvendelse af lægemidlerne på lageret - og dels ved at bestræbe os på at give udbudsvinderne en fair behandling.
 
Som sædvanligt er 1. april store skiftedag i lægemiddelsortimentet på landets sygehusapoteker. På denne dato træder en del nye udbudsaftaler i kraft. Der arbejdes målrettet i alle led af forsyningskæden mod denne dag. Lægemiddelstyrelsen har fortsat pålagt Amgros at opretholde 3 – 6 måneders sikkerhedslager på en lang række lægemidler. For at leve op til vores aftaler er det Amgros’ hensigt at indkøbe til sygehusapotekerne og sikkerhedslageret fra de nye udbudsvinderne fra april måned. På den måde sikrer vi jeres salg til os.
 
For at undgå kassationer sælger Amgros ud af de eksisterende lagre. I kan derfor opleve, at vi køber jeres lægemidler, men ikke videresælger dem til sygehusapotekerne, før de eksisterende lagre er opbrugt. Hvor hurtigt dette sker vil afhænge af forbruget og lagerets størrelse. I kan følge lagerstatus for jeres egne lægemidler på Leverandør- og Udbudsportalen - Mine Firmasider - Leverandør cockpit.
 
DONATIONER AF LÆGEMIDLER
Knap nok er vi ovre pandemien, før en ny krise opstår. Som følge af krigen i Ukraine og flygtningestrømmen har Amgros doneret udvalgte lægemidler til Ukraine. Vi har også doneret lægemidler til landene omkring Ukraine med det formål at opfylde specifikke lægemiddelbehov. Der er et fælles EU-initiativ om at donere lægemidler, og vi forventer at donere endnu flere lægemidler i de kommende uger. Disse lægemidler bliver taget fra det nationale sikkerhedslager efter en nøje afvejning af egne behov versus akut behov i og omkring Ukraine. I vil derfor kunne opleve, at vi øger vores indkøb for at genopfylde lagrene. Og vi vil række ud til jer enkeltvis for at afklare mulighederne for leverancer. Der er ikke behov for, at Danmark forsyner Ukraine og landene omkring med alle typer af lægemidler. Men vi undersøger de lægemiddelbehov, som EU kontakter os om, og donerer i det omfang, det er muligt.
 
Har I spørgsmål til noget af ovenstående, kan I kontakte Amgros kundeservice@amgros.dk​.Paul Wiberg-Jørgensen           Ulrik Wøldike
Chef – Indkøb og Forsyning        Chef - Udbud