Husk frist for registrering af lægemidler i Medicinpriser.dk i forbindelse med 2023 udbud

Herved en venlig reminder om, at fristen for at varenumre skal fremgå af Medicinpriser.dk er den 6. februar 2023 for hovedparten af de rammeaftaler, hvor indkøbsperioden starter den 1. april 2023. Dette svarer til de krævede 4 takstdatoer inden start på indkøbsperioden.

Med venlig hilsen
Amgros
Udbudsteamet