Nåede du ikke at deltage i Amgros' online kursus i tilbudsgivning på lægemiddeludbud i maj?


Amgros afholder normalt online kursus i tilbudsgivning på lægemiddeludbud i maj måned. Det sker i forbindelse med publicering af den store runde af udbud for det kommende år.

Amgros vil gerne imødekomme de leverandører, som ikke nåede at deltage i kurset i maj måned. Derfor genudbyder vi som noget nyt kurset i løbet af efteråret 2023. Kurset afholdes dog kun ved tilmelding af minimum 4 deltagere. Læs mere under menuen Møder og kurser (kræver login).