Frist for indsendelse af markedsføringstilladelser til lægemidler

Hermed en venlig reminder om, at fristen for indsendelse af gyldig markedsføringstilladelse til lægemidler for mange af årets udbud er den 28. september 2018.  
OBS! 
I skal IKKE indsende markedsføringstilladelse hvis:
  • I allerede har vedhæftet/uploadet markedsføringstilladelse i forbindelse med, at I afgav tilbud i Amgros’ udbudssystem.
  • den pågældende vare allerede eller senest den 28. september 2018 fremgår af Lægemiddelstyrelsens fortegnelse Medicinpriser.dk
  • I allerede har fremsendt markedsføringstilladelsen pr. mail til Amgros.
Hvis I mangler at fremsende gyldig markedsføringstilladelse for en vare, kan I sende den pr. mail til: udbud@amgros.dk

Bemærk, at der skal sendes en særskilt e-mail for hver udbudsgruppe, som I fremsender markedsføringstilladelse for, og der også skal 
angives "Markedsføringstilladelse, udbudsgruppe XXXXX" i e-mailens emnefelt.
 
Markedsføringstilladelserne skal være Amgros i hænde senest den 28. september kl. 24.00.
 
Med venlig hilsen
Amgros
Udbudsteamet