Frist for indsendelse af gyldig markedsføringstilladelse til lægemidler

Kære leverandører

Hermed en venlig reminder om, at fristen for indsendelse af gyldig markedsføringstilladelse til lægemidler for mange af årets udbud er den 2. september 2019

OBS!  
I skal IKKE indsende markedsføringstilladelse hvis:

  • I allerede har vedhæftet/uploadet markedsføringstilladelse, i forbindelse med at I afgav tilbud i Amgros’ udbudssystem
  • den pågældende vare allerede eller senest den 2. september 2019 fremgår af Lægemiddelstyrelsens fortegnelse Medicinpriser.dk
  • I allerede har fremsendt markedsføringstilladelsen pr. mail til Amgros. 
Hvis I mangler at fremsende gyldig markedsføringstilladelse for en vare, kan I sende den pr. mail til: udbud@amgros.dk.


Såfremt I har vedhæftet, uploadet eller indsendt markedsføringstilladelser, vil vi bede jer tjekke, om disse stadig er gyldige, da vi tidligere har oplevet at modtage markedsføringstilladelser, der var udløbet.

Bemærk, at der skal sendes en særskilt e-mail for hver udbudsgruppe, som I fremsender markedsføringstilladelse for, og at der også skal angives "Markedsføringstilladelse, udbudsgruppe XXXXX" i e-mailens emnefelt. 

Markedsføringstilladelserne skal være Amgros i hænde senest den 2. september 2019 kl. 24.00. 

Med venlig hilsen
Amgros
Udbudsteamet