Frist for afvisning af forlængelse af 2023-aftaler

​Der er i flere af de igangværende rammeaftaler for 2023 beskrevet muligheden for at afvise forlængelse af aftalen, hvis dette skriftligt meddeles til Amgros senest 8 måneder inden udløb af indkøbsperioden. Fristen er derfor den 31. juli 2023 for aftaler, der udløber 31. marts 2024. 

Det fremgår af rammeaftalens afsnit 8.2, hvis der er mulighed for at afvise forlængelse af aftalen.

Vi beder jer sende meddelelse om afvisning af forlængelse til udbud@amgros.dk.