Forsøgsudbud på enkelte lægemidler

Som tidligere annonceret både på leverandørmødet 13. maj 2014 og her på portalen iværksætter Amgros nogle forsøgsudbud på enkelte lægemidler, hvor Amgros har erfaring for, at der enten har været lille interesse fra leverandørerne til at afgive tilbud, eller hvor der har været restordreproblemer. Tanken er, at Amgros vil afklare, om de nye tiltag kan hjælpe markedet for de udvalgte lægemidler og dermed forsyningen.
 
Amgros har udvalgt de fire typer lægemidler, der skal indkøbes via de nye forsøgsudbud.
 
Det er følgende:
  • Metronidazol inf. væske
  • Meropenem
  • Tamoxifen
  • Calciumfolinat 
Tidligere har vi oplyst, at Cordarone også var blandt de udvalgte lægemidler, men da kontrakten om indkøb af Cordarone er blevet forlænget til 2016, er lægemidlet ikke med her.
 
Ved indkøbet af Metronidazol vil Amgros forsøge et virkemiddel, hvor Amgros har en købsforpligtelse svarende til estimatet angivet i rammekontrakten. Dette giver leverandøren en sikkerhed for en vis minimumsomsætning, og håbet er, at den vindende leverandør derfor i endnu højere grad end hidtil vil kunne sikre en tilstrækkelig levering af Metronidazol igennem hele kontraktens løbetid. Udbudsbetingelser og rammekontrakt er derfor ændret i forhold til de versioner, som Amgros oftest bruger. Ændringerne ses hovedsageligt i udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammekontraktens pkt. 1, 2 og 6.
 
Ved indkøbet af Tamoxifen og Calciumfolinat vil Amgros dele markedet mellem to vindere. Som leverandør kan man afgive tilbud på en eller begge grupper og prisen kan være forskellig for de to grupper. Hvis der kommer flere tilbud, vil Amgros tildele kontrakterne til 2 forskellige leverandører. Ændringerne ses hovedsageligt i udbudsbetingelsernes pkt. 2.1 og 5a og rammekontraktens pkt. 1.3.
 
Ved indkøbet af Meropenem vil Amgros sætte et loft over leverandørens erstatningsansvar i tilfælde af restordre. Der vil således være en øvre grænse for, hvor stor erstatning per erstatningsvare, som leverandøren kan risikere at skulle betale i tilfælde af restordre. Endvidere får både leverandøren og Amgros en opsigelsesadgang i særlige tilfælde. Ændringerne ses hovedsageligt i rammekontraktens pkt. 12.1.7 og 18.9.
 
Den fulde information vil fremgå af udbudsmaterialet, der publiceres i dag.