FMD (Falsified Medicines Directive) – Under 5 måneder til deadline!

Den 9. februar 2019 træder et nyt direktiv om forfalskede lægemidler i kraft i Europa. Det får betydning for alle, der arbejder med forsyning af lægemidler i Danmark og resten af EU.
 
Formålet er at undgå, at falske lægemidler kommer ind i vores legale forsyningskæde. Dette indebærer, at producenter og parallelimportører af lægemidler omfattet af FMD, der frigives til det danske marked fra den 9. februar 2019 overholder følgende betingelser:
  1. Alle pakninger forsegles og påsættes et unikt serienummer (2D Data Matrix).
  2. Data for de frigivne pakker uploades til en europæisk database.
 
Af hensyn til forsyningssikkerheden vil Amgros bede vores lægemiddelleverandører tilkendegive, hvorvidt de er klar eller forventer at være det op til deadline den 9. februar 2019, således at de fremadrettet overholder betingelserne i direktivet om forfalskede lægemidler (FMD).
 
Links:
 
I kan sende jeres svar til udbud@amgros.dk
 
Har I spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig.
 
Med venlig hilsen
 
Jon Bjergfelt
Udbudschef