ESPD dokumentation og solemn declarations

Kære leverandører

Vi skrev her på nyhedssiden i juni 2022 om nye krav til ESPD og ESPD dokumentation, der trådte i kraft pr. 1. juli 2022. Ændringerne til kravene i § 135, stk. 1 i udbudsloven blev derudover skærpet, så en tilbudsgiver som udgangspunkt skal udelukkes i medfør af § 135, stk. 1 i udbudsloven, hvis tilbudsgiver ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg inden for de seneste 5 år. Tidligere var det 4 år.

For hvem har det særlig betydning? Det har betydning for de tilbudsgivere, som leverer ESPD dokumentation i form af solemn declarations. Disse dokumenter ligger tilgængelige her på portalen under fanen ’Udbud og Bagatelkøb’ og afsnittet ’ESPD og ESPD dokumentation’. Det er vigtigt altid at hente dokumentet her, så man sikrer, at det er den opdaterede og korrekte dokumentation, der leveres til Amgros.

Bemærk derfor, at hvis vi modtager solemn declarations, hvor der er anført 4 år, kan vi ikke​ godkende dem.


Uddrag af tekst fra bilag 1 til udbudsbetingelserne:

Derudover skal tilbudsgiver som udgangspunkt udelukkes i medfør af § 135, stk. 1 i udbudsloven, hvis tilbudsgiver ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg inden for de seneste 5 år for: 
  • handlinger begået som led i en kriminel organisation 
  • bestikkelse 
  • svig 
  • terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet 
  • hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme 
  • børnearbejde og andre formerfor menneskehandel.