ESPD bliver elektronisk fra den 9. januar 2018

Vi har opdateret vores udbudssystem således, at ESPD er blevet en integreret del af tilbudsgivningen.
 
Som noget nyt skal du som tilbudsgiver udfylde ESPD elektronisk inde i Amgros’ udbudssystem, når du afgiver tilbud (eESPD).  Dette skal gøres hver gang, du afgiver tilbud, og tilbudsgivningen kan ikke afsluttes uden.
 
Opdateringen erstatter det tidligere ESPD, hvor dokumentet skulle udfyldes i Word-format og uploades på ”Mine firmasider”.
 
Det nye elektroniske ESPD træder i kraft den 9. januar 2018 og gælder for alle udbud, der publiceres fra og med denne dato. For udbud, der er publiceret før denne dato, skal tilbudsgiveren benytte den hidtil gældende procedure for upload af ESPD.
 
For yderligere information henviser vi til vejledningen for tilbudsgivning under menuen Hjælp og Support/Vejledninger her på portalen.
 
Bemærk, at der er ingen ændringer i forhold til ESPD dokumentation.