Invitation til orienteringsmøde for lægemiddelleverandører den 9. maj 2019

Amgros inviterer til lukket orienteringsmøde for lægemiddelleverandører om udbuddene for 2020 
(”Udbud 2020”). 

Invitation og program findes under menupunktet Møder og kurser. Bemærk, at du skal være logget ind for at kunne se dette menupunkt.