Ændring til visning af aftaler på siden Aftalepriser

Amgros modtager fra tid til anden henvendelser fra leverandører, der ønsker at vide besked, om en gældende rammeaftale bliver forlænget, eller om der kommer et udbud senere.
 
For at imødekomme dette ønske hos vores leverandører har Amgros nu ændret visningen af aftaler under menuen Aftalepriser på Leverandør- og Udbudsportalen, således at også forlængelser af en eksisterende rammeaftale vil være synlig for leverandørerne. Forlængelsen vil dog først være synlig på Leverandør- og Udbudsportalen fra det tidspunkt, hvor aftaleindehaveren har modtaget besked om denne.