Ændret opsætning af Amgros' udbudsbetingelser og rammeaftale testes i Udbud 2021 – 1.703.a

Amgros' udbudsafdeling vil fredag den 18. december 2020 publicere et EU-udbud 2021 – 1.703.a, hvor vi afprøver en ændret opsætning af udbudsbetingelser og rammeaftale for lægemidler.

Vi har ændret udbudsmaterialet med det formål at gøre det mere brugervenligt. Indholdet i udbudsbetingelserne og rammeaftalen er uændret, og det vil kun være rækkefølgen af afsnit, der er ændret på. Sammen med udbuddet forventer vi også at publicere en oversigt, hvor leverandøren kan orientere sig i nogle af de valg og datoer, som er gældende for udbuddet.

Efter tilbudsfristens udløb vil vi evaluere materialet på baggrund af input fra tilbudsgivere. Herefter er det tanken, at det opdaterede udbudsmateriale anvendes i Amgros Udbud 2022.