Ændret brugerflade på menuen Stregkodemærkning

Der er foretaget nogle opdateringerne på siderne Mine varer/Mine aftalevarer under menuen Stregkodemærkning. Ændringerne er kort opridset nedenfor:

 

 • Det er ikke muligt at indtaste en stregkode, der er mindre end 13 eller større end 14 cifre, dvs. kun en stregkode af længden 13 eller 14 er tilladt
 • Stregkoden bliver valideret for hvad angår GS1 modulus kontrol, således at
  A) den fremhæver den med en gul farve,
  B) og først efter den slettes eller rettes, forsvinder valideringsfejlen fremhævet med gult.
  C) Samtidig vises advarselstekst oppe i toppen.
 • Det er dog muligt at gemme en stregkode, der giver valideringsfejl, eftersom stregkoden kan overholde en anden standard end GS1,
  A) Den giver dog en advarsel, når man forsøger at gemme, som skal bekræftes.
  B) Ved annullering af denne advarsel fjernes alle indtastede stregkoder fra det/de indtastede felter.
 • Det er nu muligt at slette en stregkode ved at trykke på X (én stregkode slettes ad gangen).

 

For yderligere information om indtastning af stregkoder for primær emballage henviser vi til vejledningen Quick guide til indrapportering af stregkodemærkning.