Udbudsgruppe

2024 - 1.290.b

 Særlige oplysninger

Særlige oplysninger vedrørende udbud 2024 - 1.290.b

Der er ingen særlige oplysninger vedrørende dette udbud.

 Øvrige dokumenter og information

Øvrige dokumenter og information

Ingen øvrige dokumenter fundet.

 Begivenheder for udbudsgruppen

Begivenheder for udbudsgruppen

DatoBegivenhed
05-06-20232024 - 1.290.b Frist for spørgsmål
15-06-20232024 - 1.290.b Tilbudsfrist kl. 12.00
31-01-20242024 - 1.290.b Vedståelse af tilbud indtil
05-02-20242024 - 1.290.b Frist for optagelse i Lægemiddelstyrelsens medicinpriser.dk

 Spørgsmål og svar

Frist for spørgsmål: 05-06-2023

(b)
Spørgsmål: Hvad er grunden til, at dette udbud opfattes som et (b) udbud og ikke (a)?

Svar: Amgros tilrettelægger sine udbud med henblik på at indgå rammeaftaler, der henset til de enkelte lægemidlers karakter og anvendelse, skønnes at kunne dække sygehusapotekernes behov, jf. Udbudsbetingelserne afsnit 3.1. For lægemidler omfattet af denne udbudsgruppe har Amgros vurderet, at behovet er af et sådan omfang, at der vil blive indgået rammeaftale med flere leverandører. Rammeaftalens Bilag 5 beskriver, i hvilke tilfælde sygehusene kan vælge en anden aftale, end det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Indikationer
Spørgsmål: Er godkendte indikationer en del af tildelingskriterierne?

Svar: Som det fremgår af Udbudsbetingelsernes afsnit 10, så er tildelingskriteriet i dette udbud prisen på det tilbudte lægemiddel.

10 mg
Spørgsmål: Er det kun 20 mg tabletter, som udbydes under dette udbud, eller også Hydrocortison 10 mg?

Svar: Som det fremgår af varelisten Bilag A, så er det kun 20 mg tabletter der efterspørges i dette udbud. Når en dispenseringsform/styrke/pakning tilhørende samme ATC kode ikke er med i et aktuelt udbud, kan det skyldes, at det udbydes på et senere tidspunkt, eller at den nuværende aftale har en forlængelsesmulighed.

 Informationer

Her er det muligt at se informationer, herunder udbudsmateriale, om det valgte udbud.

Inden afgivelse af tilbud skal udbudsmateriale og øvrige dokumenter læses. Der kan løbende blive offentliggjort yderligere oplysninger om udbuddet (indtil 6 dage før tilbudsfristens udløb).
Ønsker du at afgive tilbud, skal du logge ind på portalen og vælge den ønskede udbudsgruppe i afsnittet Aktive udbud under menuen Udbud og Bagatelkøb.
Krav vedrørende stregkodemærkning kan ses her.